16 มิถุนายน 2021

“วอล์คอิน” อย่างไร ได้ฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องไปเก้อ

14 May 2021 07:51 น.
อ่าน 11,879 ครั้ง

“วอล์คอิน” อย่างไร ได้ฉีดวัคซีนแบบไม่ต้องไปเก้อ

เตรียมความพร้อม เพิ่มความเข้าใจ ก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ “วอล์คอิน” (Walk-in) ซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้


จากนโยบายของภาครัฐใน การปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity)ให้ได้เร็วที่สุด เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อและการเสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ประชาชนมีทางเลือกในการเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้น ทั้งโดยการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. การนัดหมายผ่านสถานพยาบาล-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และล่าสุดช่องทางใหม่ บริการฉีดวัคซีนแบบ “วอล์คอิน” (Walk-in) ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากเป็นอีกช่องทางที่เพิ่มความสะดวก แต่ต้องติดตามตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ ว่ามีจุดบริการที่ไหนบ้าง และเปิดรับในแต่ละวันมากน้อยเพียงใด ซึ่งขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการรับบริการของแต่ละกลุ่ม และเพื่อความสะดวกราบรื่นในการเข้ารับบริการ มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนในการเตรียมตัว ดังนี้

 

การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนมี 3 รูปแบบ คือ

  • นัดหมายผ่านแอปหรือไลน์ “หมอพร้อม”
  • นัดหมายโดยตรงกับโรงพยาบาล อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผ่านองค์กร
  • เดินเข้ารับวัคซีนแบบไม่ได้นัดหมาย (Walk-in)

ทั้งนี้ สธ.ได้กำหนดสัดส่วนของรูปแบบการให้บริการวัคซีนไว้ ดังนี้

  • 30% เป็นการนัดหมายล่วงหน้าผ่านแอปและไลน์ “หมอพร้อม”
  • 50% เป็นการนัดหมายโดยตรง หรือลงทะเบียนที่โรงพยาบาล/อสม./องค์กร
  • 20% เป็นการวอล์คอิน

ซึ่งสัดส่วนเหล่านี้ ทางจังหวัดสามารถปรับได้ตามความหมาะสมหรือปรับตามสถานการณ์หน้างาน

 

สำหรับขั้นตอนของการเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบวอล์คอินนั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค.2564)

1.ตรวจสอบสถานพยาบาล หรือจุดบริการฉีดวัคซีนนอกสถานพยาบาล

2.เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง

3.แจ้งความประสงค์เข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาล (กรณีที่คิวเต็ม เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและนัดหมายการฉีดวัคซีนในวันถัดไป)    

4. หากมีโรคประจำตัว ขอให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลเป็นประจำเพื่อพิจารณาก่อนเข้ารับวัคซีน

 

ทั้งนี้ นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ย้ำว่า การจัดระบบให้บริการวัคซีนโควิด-19 แบบวอล์คอิน (Walk-in) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนได้มากที่สุด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุดนั้น เป็นไปตามความเห็นชอบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และทางสธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป หรือทันทีที่พร้อม  เน้นให้ทางจังหวัดเตรียมจัดระบบเช็คจำนวนประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแบบ real time และระบุจำนวนสำหรับกลุ่ม Walk- in  ในแต่ละจุดฉีดเพื่อลดความแออัด หากคิวเต็มแต่ละแห่งจะออกใบนัดให้มารับบริการในวันถัดไป

จะเห็นได้ว่า หากประชาชนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านไลน์หรือแอป “หมอพร้อม” มาก่อน ก็จะสะดวกและได้รับบริการตรงวันที่นัดหมาย สามารถหลีกเลี่ยงความแออัดที่จุดฉีด แต่ก็มีบริการวอล์คอินเป็นอีกทางเลือก ซึ่งผู้ประสงค์เข้ารับบริการ ต้องตรวจสอบสถานพยาบาลหรือจุดบริการเสียก่อน  ซึ่งปลัดสธ.แนะนำว่า ขอให้ทยอย ๆไปรับบริการเนื่องจากวัคซีนนั้นมีเพียงพอสำหรับทุกคน

การเข้ารับบริการวัคซีนมี 3 รูปแบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend