15 มิถุนายน 2021

เปิดรายชื่อ "จังหวัดฉีดวัคซีนโควิด" จังหวัดไหนบ้าง เช็กที่นี่

08 May 2021 15:45 น.
อ่าน 4,228 ครั้ง

เปิดรายชื่อ "จังหวัดฉีดวัคซีนโควิด" จังหวัดไหนบ้าง เช็กที่นี่

หอการค้าไทย ชงสถานที่ของเอกชน 5 ภาคที่ใช้ "ฉีดวัคซีนโควิด" ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดไหนบ้าง เช็กที่นี่


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้ทำหนังสือ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ถึงประธานหอการค้าจังหวัด พร้อมแนบรายชื่อสถานที่ของภาคเอกชนที่เสนอเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัด พร้อมทั้งแบบแปลนโมเดล SCG และ CENTRAL เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของภาคเอกชนที่ได้จัดเตรียมความพร้อมร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และเอกชนเจ้าของพื้นที่แล้ว รวมทั้งประเด็นขอ้เสนอของหอการค้าภาค 5 ภาค เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหอการค้าในจังหวัดในการประสานการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

โมเดล สถานที่ฉีดวัคซีนโควิด SCG

 

ภาคเหนือ มีทั้งหมด 11 จังหวัด 47 แห่ง อาทิ  จังหวัดกำแพงเพชร,จังหวัดเชียงราย,เชียงใหม่,พิษณุโลก,แพร่,พะเยา,พิจิตร,เพชรบูรณ์,สุโขทัย และตาก

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 16 จังหวัด 63 แห่ง อาทิ จังหวัดขอนแก่น,นครราชสีมา,ชัยภูมิ,นครพนม,บุรีรัมย์,มหาสารคาม,อุดรธานี,อุบลราธานี, และอุบลราชธานี

 

ภาคกลาง  18 จังหวัด 98 แห่ง  อาทิ จังหวัดนนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,ลพบุรี,สระบุรี,กาญจนบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์

 

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด 82 แห่ง อาทิ จังหวัดชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,ตราด และ ปราจีนบุรี

 

ภาคใต้ 10 จังหวัด 63 แห่ง อาทิ กระบี่,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,ภูเก็ต,ระนอง,สงขลา และสุราษฎร์ธานี

โมเดล สถานที่ฉีดวัคซีน  CENTRAL

 

สำหรับข้อเสนอของหอการค้า 5 ภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19  ภาดเอกชนในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด พร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อดลี่คลายสถานการณ์ระบาด COVID - 19 ระลอกใหม่ รวมทั้งการช่วยเหลือภาคธุรกิจและภาดประชาชน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เรื่อง การป้องกัน หรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่

 

โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองของจังหวัดในแต่ละพื้นที่ มีการเข้มงวดการอนุญาตสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงมาก รวมถึงเข้มงวด ตรวจตราการจัดกิจกรรมงานรื่นเริง งานประเพณี แม้มีการกำหนดจำนวนคนไว้ แต่ก็มีการรวมตัวและเคลื่อนย้ายคนไปร่วมงานทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 และขอให้ดำเนินการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนรวมทั้งผู้ควบคุมดูแลอย่างจริงจังและรวดเร็วให้แต่ละจังหวัดมีการสื่อสารข้อมูลไปยังทุกภาคส่วน ในลักษณะ one single message ที่รวดเร็วและถูกต้อง


 โดยเฉพาะข้อมูลสถานการณ์ระบาดของพื้นที่ การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เช่น สถานที่การกักตัว และสถานที่ฉีดวัคซีน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันขอให้จังหวัดสามารถนำงบประมาณฉุกเฉิน (งบผวจ.) มาใช้ในการจัดหาเครื่องตรวจและการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และการคัดกรองเชิงรุกในจังหวัดได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็วทันสถานการณ์

 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสถานที่รองรับการฉีดวัคนของแต่ละจังหวัด ภาคเอกชน โดยหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และเครือข่าย พร้อมสนับสนุนสถานที่ในการฉีดวัดซีน (เพิ่มเติม จากโรงพยาบาลและสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ โดยพร้อมทำงานร่วมกันกับราชการในพื้นที่อย่างเต็มที่เพื่อให้การฉีดวัดซีนมีความรวดเร็ว ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือร่วมกับบุดลากรทางการแพทย์

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามาร่วมดำเนินงานและสนับสนุนการฉีดวัคซีนเนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากร งบประมาณ และมีความชำนาญพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีหลายอำเภอและมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 20

 

สำหรับเรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประกอบการในภูมิภาคเพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจพิจารณาลดภาระผู้ประกอบการ SMEs  ปรับลดอัตราภาษีป้ายที่มีอัตราการจัดเก็บใหม่ หรือยกเว้นการจัดเก็บออกไป 1- 2 ปี

 

เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนพิจารณาแต่งตั้งให้ภาคเอกชน หรือ กกร.แต่ละจังหวัด ร่วมเป็นที่ปรึกษาหรือกรรมการในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อในระดับจังหวัด เพื่อร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนด้านสาธารณสุข การกำหนดมาตรการ ควบคู่กับการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจของพื้นที่

 

 


แนบรายชื่อจังหวัดที่เปิดฉีด "วัคซีน-โควิด"

สถานที่ฉีดวัคซีน

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend