svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สยามไบโอไซเอนซ์ แจง คุณภาพวัคซีน ตรงตามเกณฑ์แอสตร้าเซนเนก้า

16 เมษายน 2564

สยามไบโอไซเอนซ์ยืนยันการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้าได้ผลคืบหน้าเป็นไปตามแผน ล่าสุด อยู่ระหว่างส่งตัวอย่างวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นตรงตามเกณฑ์มาตรฐานแอสตร้าเซนเนก้า

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้การผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซนเนก้า กำลังเดินน้าตามแผนที่วางไว้ โดยอยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างวัคซีนไปตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ล่าสุด ผลการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นนั้นตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่แอสตร้าเซนเนก้าวางไว้ เมื่อตัวอย่างวัคซีนผ่านการทดสอบที่เข้มงวดและได้รับการรับรองจากแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว แอสตร้าเซนเนก้าจะส่งผลการตรวจสอบและข้อมูลการผลิตทั้งหมดให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อตรวจสอบและขอขึ้นทะเบียนวัคซีนต่อไป

เมื่อข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว สยามไบโอไซเอนซ์จะส่งมอบวัคซีนให้กับแอสตราเซนเนก้า ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการผลิตรวมถึงมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำงานของสยามไบโอไซเอนซ์ ก่อนที่แอสตร้าเซนเนก้าจะดำเนินการส่งมอบวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยตามกำหนดในเดือนมิถุนายน โดยสยามไบโอไซเอนซ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัคซีนแต่อย่างใด

สยามไบโอไซเอนซ์ได้ทำงานร่วมกับแอสตร้าเซนเนก้าอย่างใกล้ชิด เพื่อผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ได้ทันตามกำหนดทั้งนี้ การผลิตวัคซีนเป็นกระบวนการทางชีวภาพที่มีความซับซ้อน ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ดำเนินการผลิตโดยยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยสยามไบโอไซเอนซ์ใช้ระยะเวลาในการผลิตใกล้เคียงกับบริษัทในประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการว่าจ้างจากแอสตร้าเซนเนก้า เช่น ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้เป็นต้น 

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แอสตร้าเซนเนก้าได้ทำสัญญาจ้างผลิตกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ผู้ผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย เพื่อที่จะให้วัคซีนนี้ได้มีใช้อย่างแพร่หลายในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งในช่วงแรกของการส่งมอบวัคซีน ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้มีความเหมาะสม เรากำลังเร่งผลิตและส่งมอบวัคซีนให้ทันตามกำหนด 

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยาชีววัตถุแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2552 ตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทย โดยลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล PIC/S GMP, ISO9001 ISO17025 และ ISO13485 จึงได้รับเลือกจาก บริษัทแอสตร้าเซเนก้า ผู้ผลิตชีวภัณฑ์ชั้นนำของโลก ให้เป็นฐานการผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สำหรับภูมิภาคอาเซียน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง