กนอ. สั่งพนักงาน WFH ถึง 30 เม.ย.พร้อมทำแผนปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉิน

16 เม.ย. 2564 เวลา 6:00 น.97

กนอ. สั่งพนักงาน WFH ถึง 30 เม.ย.พร้อมทำแผนปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉิน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ. ได้ดำเนินการสั่งการให้พนักงาน กนอ.ที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home : WFH) อย่างเต็มขีดความสามารถ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เป็นอย่างน้อยตามนโยบายของรัฐบาล จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดย กนอ.ได้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 (Covid-19)

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานงดจัดการประชุมภายในเเละภายนอก งดการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาประชุมใน กนอ.รวมถึงงดการจัดสัมมนา หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโดยให้ใช้วิธีการประชุมหรือประสานงานทาง online แทน โดย กนอ.ได้จัดทำระบบอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์รองรับไว้แล้ว ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานนิคมฯ/สำนักงานท่าเรือฯ ขอให้ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานนิคมฯ/สำนักงานท่าเรือฯอย่างเคร่งครัด

สมจิณณ์ พิลึก

“ได้กำชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการที่ กนอ.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและรับเชื้อโควิด-19 เนื่องจาก กนอ.มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ขอให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการให้บริการกับผู้ประกอบการ และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่ประสงค์จะติดต่อกับ กนอ. ที่ยังสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดย กนอ.ได้มีการแบ่งทีมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการอยู่แล้ว”

อย่างไรก็ตาม กนอ.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการณ์ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคระบาดโควิด -19 ดังนี้ 1.กำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้า-ออกอาคาร ,2.มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและอบโอโซนทุกชั้นในอาคารสำนักงาน และ3.ติดตั้งจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ทำความสะอาดภายในสำนักงานในจุดที่มีการสัมผัสตลอดทั้งวัน เพื่อลดโอกาสในการแพร่ระบาด ขณะที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม ได้สั่งการให้มีการให้ความรู้ /แนวทางปฏิบัติแก่โรงงานในนิคมฯ และซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการป้องกันอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง