8 พฤษภาคม 2021

ลามไม่หยุด'นนทบุรี'ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 69 ราย โยงสถานบันเทิง

15 Apr 2021 00:09 น.
อ่าน 1,449 ครั้ง

ลามไม่หยุด'นนทบุรี'ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 69 ราย โยงสถานบันเทิง

'นนทบุรี'ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 69 ราย  โยงสถานบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี สรุปยอดผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี ของวันที่ 14 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 69 ราย  ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง

เป็นเพศหญิง 30 ราย  เพศชาย 39 ราย  ไทย 67 ราย ต่างด้าว 2 ราย (พม่า)

ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 27 ราย
อำเภอปากเกร็ด 14 ราย
อำเภอบางกรวย 11 ราย
อำเภอบางบัวทอง 8 ราย
อำเภอบางใหญ่ 7 ราย
อำเภอไทรน้อย 2 ราย

- มีอาการ 52 ราย (75%)
- ไม่มีอาการ 17 ราย (25%)

 ความสัมพันธ์

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 47 ราย (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) (68%)
2. สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 19 ราย (28%)
3. ตลาดบางแค 1 ราย
4. ไม่ทราบชัดเจน 2 ราย‼️ ค่า CT (Cycle Threshold)

- ถ้า CT ที่ต่ำ แสดงว่ามีปริมาณไวรัสสูง โอกาสแพร่เชื้อสูงกว่า
- ถ้า CT ที่สูง แสดงว่ามีปริมาณไวรัสต่ำ โอกาสแพร่เชื้อต่ำกว่า

1.เคส 512 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ว่างงาน ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ  CT = 16.26  นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

2.เคส 513 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ว่างงาน ไปร้านฟ้าปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 20.62 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

3.เคส 514 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางไผ่ อาชีพ นักร้อง ร้านนัวเนีย ทองหล่อ ไม่มีอาการ CT= 16.84 อยู่ระยอง กำลังเดินทางกลับจังหวัดนนทบุรี

4.เคส 515 อายุ 21 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง  ต.ลำโพ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.03 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

5.เคส 516 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ข้าราชการกรมอนามัย / DJ. ร้าน Dolla Bangkok มีอาการ CT = 19.97 นอนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

6.เคส 517 อายุ 43 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 25.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

7.เคส 518 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางกรวย อาชีพ ร้านถ่ายรูป สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.09 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

8.เคส 519 อายุ 41 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางรักพัฒนา อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.03 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

9.เคส 520 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางเลน อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 15.93 นอนโรงพยาบาลวิภาวดี

10.เคส 521 อายุ 24 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.29 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 211.เคส 522 อายุ 28 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ นักดนตรีร้านซุปเปอร์ฮิต กทม. / ร้านเสวนา รัชโยธิน / ร้าน ซิงค์ รังสิต มีอาการ CT = 19.87 นอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ

12.เคส 523 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพูด อาชีพ ข้าราชการตำรวจ ไป Dubai Luxury Club ไม่มีอาการ CT = 21.36 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

13.เคส 524 อายุ 31 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 28.60 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

14.เคส 525 อายุ 15 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บ้านใหม่ อาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 27.63 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

15.เคส 526 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 22.85 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

16.เคส 527 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 32.96 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

17.เคส 528 อายุ 33 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.ปากเกร็ด อาชีพ ข้าราชการตำรวจ สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 29.75 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

18.เคส 529 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองเกลือ อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.75 นอนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์

19.เคส 530 อายุ 23 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางตลาด อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.50 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

20.เคส 531 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 37.13 นอนสถาบันโรคทรวงอก

21.เคส 532 อายุ 36 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.29 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

22.เคส 533 อายุ 20 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ นักศึกษา ไม่ทราบสาเหตุ มีอาการ CT = 17.76 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

23.เคส 534 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 14.73 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

24.เคส 535 อายุ 30 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ แม่บ้าน  สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 25.18 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

25.เคส 536 อายุ 25 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขนุน อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.08 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

26.เคส 537 อายุ 19 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 23.55 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

27.เคส 538 อายุ 24 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางแม่นาง อาชีพ ช่างซ่อมรถ ไปร้าน For Fun Club ประชานิเวศน์ 1 มีอาการ CT = 24.22 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

28.เคส 539 อายุ 47 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 31.36 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

29.เคส 540 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ DJ ร้านชายคาพักกาย ลาดพร้าว ไม่มีอาการ CT = 22.21 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

30.เคส 541 อายุ 21 ปี เพศหญิง อ.ปากเกร็ด ต.ท่าอิฐ อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 21.61 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

31.เคส 542 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.ลำโพ อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 33.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

32.เคส 543 อายุ 56 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ ว่างงาน สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 31.80 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

33.เคส 544 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ – ไม่ทราบสาเหตุ ไม่มีอาการ CT = 22.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

34.เคส 545 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักพัฒนา อาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้านชงเจริญ มีอาการ CT = 18.57 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

35.เคส 546 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ พนักงานขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.86 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

36.เคส 547 อายุ 55 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.บางรักใหญ่ อาชีพ ค้าขาย ไปตลาดบางแค ไม่มีอาการ CT = 35.76 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

37.เคส 548 อายุ 29 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง อาชีพ เจ้าหน้าที่รัฐ ไปร้าน The Cassette Bar เอกมัย มีอาการ CT = 20.54 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

38.เคส 549 อายุ 36 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.อ้อมเกร็ด อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 25.73 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

39.เคส 550 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.บางสีทอง อาชีพ -  ไปเที่ยวร้าน The Cassette Bar เอกมัย มีอาการ CT = 16.84 นอนโรงพยาบาลเอกชน จ.นนทบุรี

40.เคส 551 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2


41.เคส 552 อายุ 27 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ รับจ้าง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 18.41 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

42.เคส 553 อายุ 41 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.มหาสวัสดิ์ อาชีพ ลูกจ้างร้านคิวชูจังการะ ทองหล่อ ไปเที่ยวเอกมัย ทองหล่อ มีอาการ CT = 15.88  นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ 

43.เคส 554 อายุ 39 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อมีอาการ CT = 19.57

44.เคส 555 อายุ 40 ปี เพศชาย อ.ปากเกร็ด ต.บางพลับอาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22 นอนโรงพยาบาลเอกชัย

45.เคส 556 อายุ 34 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ บาร์เทนเนอร์ ร้านดิกบาร์ ข้าวสาร มีอาการ CT = 21.60 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

46.เคส 557 อายุ 1 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.บางขุนกอง อาชีพ ในปกครอง   สัมผัสผู้ติดเชื้อ (บิดา) มีอาการ CT = 15.15 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

47.เคส 558 อายุ 30 ปี เพศหญิง (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์ อาชีพ รับจ้าง พี่เลี้ยงเด็ก สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 21.13 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

48.เคส 559 อายุ 36 ปี เพศชาย (พม่า) อ.ปากเกร็ด ต.บางตะไนย์ อาชีพ รับจ้าง (ขับรถ) สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 28.09 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

49.เคส 560 อายุ 26 ปี เพศหญิง อ.บางบัวทอง ต.พิมลราช อาชีพ พนักงานบริษัท ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 18.65 นอนโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

50.เคส 561 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 16.16 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

51.เคส 562 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.บางกรวย ต.ศาลากลาง อาชีพ นักทำเพลง สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 19.24 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

52.เคส 563 อายุ 61 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.ท่าทราย อาชีพ ขายของ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

53.เคส 564 อายุ 23 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ขายของออนไลน์ ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 19.64 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

54.เคส 565 อายุ 57 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางศรีเมือง อาชีพ พนักงานธนาคาร CIMB สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 18.00 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

55.เคส 566 อายุ 34 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ พนักงานธุรการ สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 17.98 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

56.เคส 567 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางกระสอ อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ไปสถานบันเทิงรัชดา มีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

57.เคส 568 อายุ 26 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ ไม่มีอาการ CT = 19.59 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

58.เคส 569 อายุ 13 ปี เพศชาย อ.บางใหญ่ ต.บางม่วง อาชีพ นักเรียน สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ  CT = 15.26

59.เคส 570 อายุ 38 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.บางเขน อาชีพ ค้าขาย สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 20.37 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

60.เคส 571 อายุ 27 ปี เพศหญิง อ.เมือง  ต.บางรักน้อย อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 26.35 นอนโรงพยาบาลบางประกอก รังสิต

61.เคส 572 อายุ 35 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ - สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 29.48 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

62.เคส 573 อายุ 20 ปี เพศชาย อ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ไปร้าน Faah Bkk ปิ่นเกล้า มีอาการ CT = 14.98 นอนโรงแรม ฌ เฌอ สมุทรปราการ

63.เคส 574 อายุ 28 ปี เพศหญิง อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน อาชีพ พนักงานต้อนรับ ทำงานร้าน Dubai รัชดา มีอาการ CT = 22.92 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

64.เคส 575 อายุ 37 ปี เพศหญิง อ.บางกรวย ต.ปลายบาง อาชีพ พนักงานบริษัท สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.12 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2
65.เคส 576 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.บางบัวทอง ต.บางบัวทอง อาชีพ นักข่าว สั;มผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 19.33 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 1

66.เคส 577 อายุ 39 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.ตลาดขวัญ อาชีพ นักดนตรี/นักร้อง สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 16.40 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

67.เคส 578 อายุ 43 ปี เพศชาย อ.เมือง ต.สวนใหญ่ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว  สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 30.19 นอนสถาบันโรคทรวงอก

68.เคส 579 อายุ 22 ปี เพศหญิง อ.เมือง ต.บางกร่าง อาชีพ นักศึกษา สัมผัสผู้ติดเชื้อ มีอาการ CT = 22.34 นอนโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

69.เคส 580 อายุ 32 ปี เพศชาย อ.บางกรวย  ต.วัดชลอ อาชีพ พนักงานรักษาความปลอดภัย ร้าน Demo ผับ ทองหล่อ มีอาการ CT = 16.10 นอนโรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศบค.จ่อเคาะ“ล็อกดาวน์”คุมโควิดระบาดศุกร์นี้

10ล้านโดส ‘วัคซีนทางเลือก’ จัดสรร รพ.เอกชนฉีด 5 ล้านคนเริ่มมิ.ย.64

อัพเดทไทม์ไลน์-สถานที่เสี่ยงโควิด “ชลบุรี” เช็กที่นี่

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend