เช็กด่วน สั่ง “ล็อกดาวน์” ชุมชนมัสยิดอันซอร์ อ.แม่สอด จ.ตาก สกัดโควิด

11 ก.พ. 2564 เวลา 11:23 น.793

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงนามในคำสั่ง “ล็อกดาวน์” ชุมชนมัสยิดอันซอร์ อ.แม่สอด เป็นเวลา 7 วัน สกัดเชื้อโควิด

วันที่ 11 ก.พ. 64 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดตาก ลงนามในคำสั่งจังหวัดตาก เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2029(covid-19) (เพิ่มเติม)เฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สอด 

โดยสรุปเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ อําเภอแม่สอดยังพบผู้ป่วยยืนยันสะสมอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในย่านชุมชนมัสยิดอันซอร์ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ดังนั้น เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงกําหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคฯ (เพิ่มเติม) เฉพาะในพื้นที่อําเภอแม่สอด ดังนี้

ปิดสถานที่และห้ามผู้ใดเข้า-ออก ย่านชุมชนมัสยิดอันซอร์ ถนนแม่สอด-แม่ตาว ตําบลแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เว้นแต่มีเหตุจําเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในบริเวณพื้นที่ดังนี้

1.    ซอยทางเข้าเบ็ญจลักษณ์การบัญชี ตลอดแนว 

2.     ซอยบริเวณด้านข้างโรงสีเข็งซิน ตลอดแนว 

3.     ซอยบริเวณด้านข้างโกดังตั้งคิมเชียง ตลอดแนว 

4.    ซอยสามแยกบริเวณด้านข้างปั้มน้ํามันแม่สอดบริการ ตลอดแนว 

5.    ซอยทางเข้าหน้าร้านมอลลี่ คาเฟ ตลอดแนว

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ และอาจมีความผิด ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 24.00น.

สั่ง ณ วันที่ 11กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เช็กด่วน สั่ง “ล็อกดาวน์” ชุมชนมัสยิดอันซอร์ อ.แม่สอด จ.ตาก สกัดโควิด

เช็กด่วน สั่ง “ล็อกดาวน์” ชุมชนมัสยิดอันซอร์ อ.แม่สอด จ.ตาก สกัดโควิด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดที่พบ"ผู้ติดเชื้อโควิด-19 "มากที่สุด

ยอดโควิด 11 ก.พ.64 ทั่วโลกผู้ป่วยเพิ่ม 4.17 แสนราย รวม 107.81 ล้านราย

ยอดติดเชื้อโควิด 11 ก.พ.64 รายใหม่ 201 หายป่วยเพิ่ม 885 สะสมทะลุ 24,000 ราย

ดูชัดชัด แผนจัดหา-ฉีด ‘วัคซีนโควิด’ให้คนไทย

กทม.พบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 17 ราย เผยมี 2 เขตยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง