28จว.เข้า เชียงราย กักตัว14วัน

05 ม.ค. 2564 เวลา 10:34 น.300

“เชียงราย” ประกาศแล้ว ใครมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด เข้าพื้นที่ต้องกักต14 วัน ชุมนุมโทษทั้งจำทั้งปรับ

5 มกราคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย มีคำสั่งคณะกรรมการฉบับที่ 1/2564 อ้างอิงถึง พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (ศบค.) 28 จังหวัด ให้ลงทะเบียนรายงานตัวทางแอพพลิเคชั่นไลน์โดย QR Code เชียงรายสวัสดีและแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองแบบเข้มข้นและให้กักกันตนเอง 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย

28จว.เข้า เชียงราย กักตัว14วัน

 

และระหว่างอยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย ให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด หากมีอาการป่วยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที ซึ่งคำสั่งได้ระบุด้วยว่าหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วย

28จว.เข้า เชียงราย กักตัว14วัน    ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย ยังได้มีคำสั่งฉบับที่ 3 งดการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโคและไพ่ผ่องไทย ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าและออกพื้นที่ จ.เชียงราย ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรมหรือมั่วสุมกันในสถานที่แออัดหรือยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย และให้สถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเปิดทำการได้ไม่เกินเที่ยงคืนหากฝ่าฝืนก็จะระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,00 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง