รวมประกันโควิด-19 และประกันวัคซีน 2021 มีไว้อุ่นใจกว่า! 

12 เม.ย. 2564 เวลา 5:54 น.7.2k

โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ช่วงนี้ ท่ามกลางความรุนแรงของสถานการณ์และการแพร่กระจายของเชื้อที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ในขณะที่กำลังเริ่มมีการทยอยฉีด "วัคซีนโควิด-19" ให้ประชาชนได้เพียงบางส่วน ดังนั้นการมี “ประกันโควิด-19” และ ประกันวัคซีน ไว้ น่าจะช่วยให้อุ่นใจขึ้นได้บ้าง ซึ่งทางฐานเศรษฐกิจ ได้รวบรวม “ประกันภัยโควิด-19” ปี 2564 น่าสนใจ มาให้ดังนี้ 

แผนประกัน “เจอ จ่าย จบ”  จากสินทรัพย์ประกันภัย 

ผลประโยชน์ กรณีตรวจเจอติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก และ เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแต่ละกรมธรรม์ คุ้มครอง 1 ปี

ระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก

 

เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 99, 199, 299 และ 499 บาท 

สนใจซื้อประกันโควิด-19 เจอ จ่าย จบ  จากสินทรัพย์ประกันภัย คลิกที่นี่ 


 

แผนประกัน “เจอ จ่าย หนัก”  จากสินทรัพย์ประกันภัย 

ได้รับค่าชดเชยการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุด 2,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ที่เลือก) ค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 100,000 บาท และ เพิ่มความคุ้มครองการแพ้วัคซีนโควิด-19 สำหรับการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย และ/หรือ ภาวะโคม่า และ/หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน วงเงินตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินวงเงินคุ้มครองตามแต่ละกรมธรรม์ คุ้มครอง 1 ปี

 

เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 499, 799 และ 999 บาท 

สนใจซื้อประกันโควิด-19 เจอ จ่าย หนัก  จากสินทรัพย์ประกันภัย คลิกที่นี่ 


 

ประกันภัย โควิด-19 ซุปเปอร์ชีลด์ จาก วิริยะประกันภัย

ข้อตกลงคุ้มครองโรคที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 50,000 หรือ 100,000 บาท

เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (สูงสุด 14วัน) 500 บาทต่อวัน 

คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50,000 บาท 

 

เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 399 และ 599 บาท 

สนใจซื้อประกันโควิด-19 ซุปเปอร์ชีลด์ จากวิริยะประกันภัย คลิกที่นี่  

ประกันภัยเจอ จ่าย เมื่อพบเชื้อโควิด-19จาก สินมั่นคง

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะได้รับผลประโยชน์จากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก) วงเงิน 50,000 บาท และ 100,000 บาท 

 

เบี้ยประกัน  199 และ 399 บาท

 

สนใจซื้อประกันเจอจ่ายเมื่อพบเชื้อโควิด จาก สินมั่นคง คลิกที่นี่ 

รวมประกันโควิด-19 และประกันวัคซีน 2021 มีไว้อุ่นใจกว่า!  

ประกันภัยโควิด-19 3 พลัส + ประกันแพ้วัคซีนโควิด 

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)

ตรวจเจอเชื้อจ่าย 50,000 บาท

กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ มีสาเหตุมาจากผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 500,000 บาท 

ได้รับเงินชดเชยรายวันอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สูงสุด 50 วัน) หรืออันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเกิดผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 1,000 บาท 

 

เบี้ยประกัน  500 บาท

สนใจซื้อประกันประกันภัยโควิด-19 3 พลัส + ประกันแพ้วัคซีนโควิดจาก เอเชียประกันภัย คลิกที่นี่ 


 

ประกันภัยโควิด-19 ครบ จบ คุ้ม! + ประกันแพ้วัคซีนโควิด 

จาก ทิพยประกันภัย 

 

คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus (2019-nCoV))* หรือภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ 300,000 - 1,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ต่อปี หรือการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD เท่านั้น) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อปี ตั้งแต่ 30,000 - 100,000 บาท 

ค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronavirus (2019-nCoV)) วันละหรือค่าชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ 300-1,000 บาท สูงสุด 30 วัน 

 

เบี้ยประกัน ตั้งแต่  450, 950 และ 1,250 บาท 

สนใจซื้อประกันภัยโควิด-19 ครบ จบ คุ้ม! + ประกันแพ้วัคซีนโควิด จาก ทิพยประกันภัย คลิกที่นี่ 


 

ประกันภัยโควิด-19 คุ้มที่สุด!!บริษัทอาคเนย์ประกันภัย 

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ดังนี้

  • คุ้มครองการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 (ในกรณีที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก) โดยจ่ายตั้งแต่ 50,000 - 100,000- 150,000 และ 200,000 บาท 
  • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไป

เบี้ยประกัน ตั้งแต่ 260, 519, 778 และ 1,037 บาท 

สนใจซื้อ ประกันภัยโควิด-19 คุ้มที่สุด!!บริษัทอาคเนย์ประกันภัย คลิกที่นี่

 

รวมประกันโควิด-19 และประกันวัคซีน 2021 มีไว้อุ่นใจกว่า! 


 

 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง