เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

15 พ.ค. 2563 เวลา 7:15 น.8.1k

เช็กรายละเอียด มติศบค. ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เปิดเพิ่ม 3 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม และปิดต่อหลายแห่ง แต่เลื่อนเวลา "เคอร์ฟิว" เป็น 23.00-04.00น.

วันที่ 15 พ.ค.63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยว่าที่ประชุมศบค. ที่ประชุมเห็นชอบ มาตรการผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" หรือ ผ่อนปรนสถานการณ์ ตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เสนอมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2ชุด โดยการประชุมนัดนี้มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

โดยกลุ่มกิจการ/กิจกรรม "กลุ่มสีเขียว" ได้รับการผ่อนปรน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงปานกลาง แต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกระทบต่อกิจกรรมที่สูง ซึ่งจะมีผลเริ่มบังคับใช้วันที่ 17 พ.ค.นี้ หลังจากมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับประเภทของกิจการ/กิจกรรม ที่จะได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 2  คือ "กลุ่มสีเขียว" ได้แก่ กิจการหรือกิจกรรมที่มี ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ของโรคไปในหลายพื้นที่และการ แพร่เชื้อในสถานที่อยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง และมีความจําเป็น ต่อการดํารงชีวิต และส่งผล กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในเกณฑ์สูง แบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ได้แก่ 

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

กลุ่มที่ 1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิต ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดเพิ่มเติม ได้แก่
ก.  ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ในอาคารสํานักงาน โรงอาหาร หรือศูนย์อาหาร ภายในหน่วยงาน
- ให้เปิดได้โดยอาจให้นํากลับไปบริโภคที่อื่น   
- หากเปิดให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถทําได้ โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตาม ทําได้โดยต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ มาตรการป้องกันโรคและคําแนะนําของทางราชการ 
- ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งจําหน่ายสุราให้เปิด คําแนะนําของทางราชการ ได้แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มี 
- ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน แอลกอฮอล์ในร้าน

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

ข. ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ฯลฯ ปิดบริการเวลา 21:00 น. 
- สินค้าอุปโภค ร้านขายปลีกธุรกิจคอมพิวเตอร์ หนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนอน วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ วัสดุสํานักงาน เครื่องครัวอุปกรณ์จําเป็นภายในครัวเรือน ดอกไม้ ต้นไม้ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องสําอาง อุปกรณ์กีฬา
- สินค้าโภคภัณฑ์ ทอง เครื่องประดับ จิวเวลรี่ 
- บริการ อินเตอร์เน็ต ซักอบรีด ซ่อมแซมเครื่องใช้อุปกรณ์ถ่ายเอกสาร ซ่อม-เปลี่ยน ประดับยนต์ ล้างรถยนต์
- ธุรกิจบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ
- บริษัทประกันภัย ประกันชีวิต
- คลินิกเวชกรรม สถานทันตกรรม 
- ห้องรับรอง
- ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม สําหรับบุรุษหรือสตรี (เปิดเฉพาะสระ ตัด ซอยผม แต่งผม) ร้านทําเล็บ 
- ร้านอาหาร ภัตตาคาร Food Court ศูนย์อาหาร

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

ส่วนกิจกรรม/กิจการที่ ปิดต่อไป  ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โบว์ลิ่ง สเก็ต คาราโอเกะ สวนสนุก  สวนนำ สวนสัตว์ พื้นที่จัดกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการขาย แข่งขันกีฬา ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญ สถานที่ออกกําลังกาย ฟิตเนส  ศูนย์ประชุม ห้องประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ โรงเรียน สถาบันกวดวิชา สนามพระเครื่อง พระบูชา  ร้านนวดแผนไทย สปา

ค. ร้านค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดผลไม้
- ให้เปิดได้โดยต้องควบคุมทางเข้าออก 
- จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ให้ และผู้ใช้บริการ 
-การเว้นระยะห่างในการเลือกสินค้าและการชําระราคา รวมถึงระยะห่างของแผงค้าให้ได้ตามมาตรการที่กําหนด
-การจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เปิดบริการตามมาตรการที่กําหนด

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

กลุ่มที่ 2. กิจกรรมด้านการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพ ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดเพิ่มเติม ได้แก่
ก. คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม เฉพาะเรือนร่าง ผิวพรรณและเลเซอร์ ไม่รวมการเสริมความงามบริเวณใบหน้า เว้น คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
ค. โรงยิม สถานที่ออกกําลังกายในร่มสถานที่ออกกําลังกาย ฟิตเนส 
- เฉพาะกีฬาตามกติกาสากล ที่ไม่มีลักษณะการปะทะกัน โดยอาจเล่นเป็นทีมไม่เกินทีมละ 3 คน และไม่มีผู้ชมการแข่งขัน ได้แก่ แบดมินตัน เซปัคตะกร้อ เทเบิลเทนนิส โยคะ สควอช ฟันดาบ ยิมนาสติก ปืนผา
- สถานออกกําลังกาย (ฟิตเนส) เปิดเฉพาะส่วนฟรีเวท (ไม่มีการออกกําลังกายแบบรวมกลุ่ม และห้ามใช้เครื่องสู่วิ่งจักรยานปั่น เครื่อง Etiptical หรือเครื่องออกกําลังกายอื่น ๆ) 
ง. สระว่ายน้ําสาธารณะ (กลางแจ้ง และในร่ม) จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการตามจํานวนเลนของการว่าย โดยอาจมีอุปกรณ์ซึ่งกันเลนการว่า (ความกว้างของเลนไม่น้อยกว่า 7 ฟุต) และจํากัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 1 ชม.

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

ส่วนที่ยังคงปิดต่อไป  ได้แก่
ก. สถานเสริมความงามควบคุมน้ำหนัก สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ของร่างกาย ข.สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้า อบสมุนไพร และสถานประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
- นวดแสริมความงาม นวดตัว 
-อาบน้ำ อบตัว อบไอน้ำ
- ออนเช่น อาบ อบ นวด
ค. สนามมวย โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)
ง. สวนน้ำ สวนน้ำบึงธรรมชาติ กีฬาทางน้ำ เช่น เซริ์ฟบอร์ด เจ็ตสกี้ บานาโบ็ต และเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆ

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

กลุ่มที่ 3. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดเพิ่มเติมได้แก่
ก. ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม เปิดเฉพาะให้บริการจัดประชุมขององค์กรหรือหน่วยงาน (Meeting) ลักษณะนั่งประชุมแบบจํากัดจํานวนผู้เข้าร่วม ประชุม
ข. ห้องสมุดสาธารณะ แกลอรี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ 
-ทางศิลปะ ศิลปะร่วมสมัย ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
- ธรรมชาติวิทยา มานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา 
- วิทยาศาสตร์เครื่องจักรกล การแพทย์และสาธารณสุข 
- พิพิธภัณฑ์ประจําเมืองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
ค. กิจการถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 
ส่วนหน้าฉาก รวมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน ส่วนแผนกงานอื่นรวมกลุ่มไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย 
- แผนกกล้อง ช่างภาพ ช่างไฟ 
- แผนกเสียง
- แผนกอุปกรณ์เคลื่อนกล้อง
- แผนกฉากและศิลปกรรม อุปกรณ์ประกอบฉาก
- แผนกเสื้อผ้า/แต่งหน้า ทําผม 
- ผู้กํากับและนักแสดง 
- แผนกจัดการกองถ่าย/แผนกการจัดการสถานที่/แผนกสวัสดิการ กองถ่าย ให้แยกจากส่วนงานถ่ายทํา - และแยกอาหารและเครื่องดื่ม รับประทานรายบุคคล 
** รวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกไม่เกิน 50 คน

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

ส่วนที่ยังคงปิดต่อไปได้แก่ 
ก. การจัดอบรม สัมมนา จัดแสดงสินค้า นิทรรศการ จัดงานเลี้ยง อีเว้นท์ในโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า สถานที่จัดนิทรรศการ

เช็กเลย มติศบค.ผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" ระยะ2 เลื่อน "เคอร์ฟิว" เริ่ม 17 พ.ค.

และนอกจากนี้ ศบค. ยังคงมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้  ได้แก่ 1.การเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก/น้ำ/อากาศ ยังคงมาตรการเดิม 2.ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น : 23.00 น. - 04.00 (จากเดิม 22.00-04.00น.) 3.งดหรือชะลอการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด

แท็กที่เกี่ยวข้อง