โคราชผ่อนปรน29เม.ย.เปิดตลาดนัดขายสินค้าที่จำเป็น

28 เม.ย. 2563 เวลา 5:04 น.862

โคราชผ่อนปรนเปิดตลาดนัด 29 เม.ย.นี้ ตีกรอบจำหน่ายเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ได้ออกคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 4676/2563 เกี่ยวกับเรื่องเปิดตลาดนัด โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 

ใจความสำคัญระบุว่า จากที่มีคำสั่งจังหวัดฯ ที่ 3357/2563 ให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ให้ปิดตลาดนัด โดยเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 นั้น

 

จากการพิจารณาสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดนครราชสีมา เห็นสมควรให้ผ่อนคลายมาตรการบางประการ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา สามารถประกอบอาชีพได้ในบางกรณีฯ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 37/2563 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2563 จึงให้ดำเนินการเปิดตลาดนัดในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ 


แต่การผ่อนปรนเปิดตลาดนัด มีข้อจำกัดให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ใน 5 หมวดประเภท ประกอบด้วย สินค้าอาหารสด, สินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน, สินค้าเครื่องครัว, สินค้าชำระความสะอาด, สินค้าที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน เท่านั้น 


ส่วนสินค้าเบ็ดเตล็ด กิ๊ปช๊อป เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอาง สินค้า 20 บาท ยังไม่อนุญาต ส่วนมาตรการผ่อนปรนกลุ่มร้านอาหาร, ร้านตัดผม และห้างสรรพสินค้า ต้องรอเวลาให้สอดคล้องกับแนวทางของ ศบค.ก่อน

แท็กที่เกี่ยวข้อง