"เชียงใหม่" จัดระเบียบรับบริจาคช่วยโควิด

18 เม.ย. 2563 เวลา 11:14 น.2.0k

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคอาหาร - สิ่งของ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 พร้อมส่งต่อให้ถึงมือผู้เดือดร้อน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้มีประชาชนชาวเชียงใหม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจำนวนมาก และมีกลุ่มประชาชน/ภาคเอกชน ร้านค้าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาให้ความช่วยเหลือโดยการบริจาคอาหาร และเงินสนับสนุนในสถานที่ต่าง ๆ

 
ต่อกรณีที่เกิดขึ้นนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามสถานการณ์โดยตลอด และขอขอบคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล  ที่ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ แต่จากภาพที่ปรากฏว่ามีผู้เข้ารับสิ่งของบริจาคจำนวนมาก โดยไม่สามารถควบคุมความเป็นระเบียบที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่ถูกต้อง 


ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 


พิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการกรณีสงเคราะห์ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้เทศบาลนครเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจและลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 
 

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคอาหารหรือสิ่งของไปส่งมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบถึงครัวเรือน โดยไม่ต้องเป็นภาระในการเดินทาง และจะมีการบันทึกภาพและข้อมูล แสดงหลักฐานการรับมอบสิ่งของ ให้เจ้าของผู้บริจาคอาหารและสิ่งของได้รับทราบ

 

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะมอบอาหารหรือสิ่งของแก่ผู้ได้รับผลกระทบด้วยตนเอง ให้ประสานแจ้งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธา และจะได้จัดยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก ส่งมอบอาหารหรือสิ่งของถึงครัวเรือนของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง


โดยจัดเตรียมสถานที่และนัดหมายให้เหมาะสม สามารถรองรับประชาชนตามมาตรการ Social distancing หรือ "การเว้นระยะห่างทางสังคม" รวมทั้งปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

"เชียงใหม่" จัดระเบียบรับบริจาคช่วยโควิด "เชียงใหม่" จัดระเบียบรับบริจาคช่วยโควิด

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคสิ่งของหรือมีความประสงค์ลงพื้นที่บริจาคฯ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือนัดหมายลงพื้นที่ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 08-8267-1325 08-9951-8557 และ 06-3661-9951

แท็กที่เกี่ยวข้อง