แนะเลี่ยงเส้นทาง “ด่านโหย่วอี้กวน” จราจรติดหนึบ

04 พ.ค. 2564 | 12:30 น.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร แนะผู้ประกอบการเลี่ยงเส้นทางส่งออกผ่านด่านโหย่วอี้กวน เผยสถานการณ์ล่าสุดรถติดหนัก ชี้ช่องส่งผ่านด่านรถไฟผิงเสียง ด่านโม่หัน  และด่านตงซิง คล่องตัว  เผยปีนี้ออร์เดอร์ทะลัก 3 วันยอดส่งทุเรียนไปจีนพุ่งกว่า 1 พันตู้   

พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ

 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่าการส่งออกสินค้าผลไม้จากไทยไปจีนทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา มีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านโหย่วอี้กวน ชายแดนจีน – เวียดนาม เนื่องจากสภาพการจราจรที่เป็นคอขวด ประกอบกับเป็นช่วงวันหยุดยาวแรงงานสากล ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตรงกับฤดูกาลส่งออกทุเรียนของภาคตะวันออก   รวมทั้งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นทางบกในการส่งออกไปยังด่านโหย่วอี้กวน  ทำให้ปัจจุบันมีรถติดสะสมก่อนเข้าด่านโหย่วอี้กวนจำนวนมาก ประมาณ 600 - 700 คัน  จากเดิมที่ใช้เวลาผ่านด่านนี้ประมาณ 2-3ชั่วโมงแต่ปัจจุบันใช้เวลารอถึง 2-3 วัน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนที่อาจจะสุกก่อนถึงมือผู้บริโภค 

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมวิชาการเกษตร ขอแนะนำให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางส่งออกไปยังด่านโหย่วอี้กวนโดยใช้ทางเลือกเส้นทางอื่น  โดยปัจจุบันจีนได้อนุญาตให้ผลไม้ไทยสามารถขนส่งทางบกผ่านประเทศที่สามไปยัง  4 ด่านของจีน คือ ด่านโหย่วอี้กวน  ด่านโม่หัน  ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง กรณีผู้ประกอบการต้องการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบกไปยังด่าน โหย่วอี้กวน ด่านตงซิง และด่านรถไฟผิงเสียง สามารถส่งออกจากไทยได้ที่ด่านนครพนม และด่านมุกดาหาร

รถหนาแน่น ติดหนึบ
 

 

ด่านตงชิง

นอกจากนี้ ยังมีทางเลือกส่งออกทางเรือได้ที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วย  โดยข้อมูลจากด่านตรวจพืช  กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2564 พบว่ามีการส่งออกผลไม้ไปจีนจากด่านตรวจพืชนครพนมจำนวน 651 ตู้  ด่านตรวจพืชเชียงของจำนวน 132 ตู้  ด่านตรวจพืชมุกดาหารจำนวน 59 ตู้   ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบังจำนวน 1,045 ตู้  ด่านตรวจพืชลาดกระบังจำนวน 128 ตู้  รวมตู้ผลไม้ที่ส่งออกทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 2,015 ตู้

 

ด่านตงซิง ตั้งอยู่ที่เมืองตงซิง อำเภอฝังเฉิงกั่ง เขตกว่างซีจ้วงฯ ของจีน โดยได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากต่างประเทศเป็นแห่งที่ 2 ของเขตกว่างซีจ้วงฯ ต่อจากด่านโหย่วอี้กวน  สามารถรองรับรถสินค้าเข้าออกได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 คัน/วัน จึงเป็นด่านที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย โดยผลไม้ไทยได้รับอนุญาตให้นำเข้าสู่จีนจากด่านตงซิงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564

 

 

ด่านโม่หัน ตั้งอยู่ที่อำเภอเหมิ่งล่า เขตสิบสองปันนา มณฑลยูนานของจีน เป็นด่านปลายทางอันดับ 2 ในการส่งออกผลไม้ไปจีนทางบก ตั้งอยู่บนเส้นทาง R3A จากด่านเชียงของ จ.เชียงราย - ห้วยทราย/บ่อเต็น (สปป. ลาว) - ด่านโม่หัน (จีน) ด้วยระยะทาง 1,104 กม. ใช้ระยะเวลาขนส่งเพียง  2-3 วัน

 

ส่วนด่านรถไฟผิงเสียง ตั้งอยู่ที่เมืองผิงเสียง เขตกว่างซีจ้วงฯ ของจีน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านโหย่วอี้กวน โดยเป็นด่านรถไฟเพียงแห่งเดียวของเขตกว่างซีจ้วงฯ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้ ซึ่งตู้สินค้าผลไม้ไทยที่ขนส่งทางรถยนต์สามารถเปลี่ยนมาขนส่งโดยรถไฟเพื่อเข้าสู่จีนได้ที่สถานีรถไฟด่งดังของเวียดนาม

 

“ปัญหารถติดสะสมหน้าด่านโหย่วอี้กวนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำทุกปีในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทยและเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันหยุดแรงงานสากล   ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของไทยกรมวิชาการเกษตรจึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนเส้นทางนำเข้าผลไม้สู่จีนไปที่ทางด่านรถไฟผิงเสียง ด่านโม่หันและด่านตงซิง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านโหย่วอี้กวน  หรือขนส่งทางเรือ เพื่อลดความเสี่ยงรถติดในการนำเข้าทางด่านโหย่วอี้กวน  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพทุเรียนไทยที่สุกในรถระหว่างการรอคิวตรวจปล่อยสินค้า” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว