13 มิถุนายน 2021

ข่าวดี ขยายเวลาคืนเงินกู้ 1,000 ล้าน (ปลอดดอกเบี้ย) อีก 1 ปี

30 Apr 2021 14:40 น.
อ่าน 1,673 ครั้ง

ข่าวดี ขยายเวลาคืนเงินกู้ 1,000 ล้าน (ปลอดดอกเบี้ย) อีก 1 ปี

ลูกหนี้เกษตรกร เฮ “อุบลศักดิ์” แจ้งข่าวดี เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ขยายระยะเวลาคืนเงินกู้ 1,000 ล้าน (ปลอดดอกเบี้ย) อีก 1 ปี


อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

 

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย   เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ได้ทำหนังสือถึงประธานประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ทุกจังหวัด แจ้งข่าวดีว่าได้ดำเนินขอขยายระยะเวลาคืนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน 1,000 ล้านบาท (ปลอดดอกเบี้ย)ไปถึง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังรายละเอียดทราบอยู่แล้วนั้น

 

ขอแจ้งให้กลุ่มเกษตรกร ทั่วประเทศ ได้ทราบว่า บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ได้อนุมัติการขยายระยะเวลา เงินทุนจำนวน 1,000 ล้านบาท (ปลอดดอกเบี้ย) ออกไปได้อีก 1 ปี และในโอกาสต่อไป ผมจะดำเนินการ ขอขยายระยะเวลาอีก 5ปี จึงแจ้งมายังทุกกลุ่มให้ทราบทั่วกัน และ ในโอกาสนี้ ขอความกรุณาทุกท่าน  ได้ทราบแล้ว บอกต่อ ๆ ไปด้วย

 

 

นายอุบลศักดิ์ กล่าวว่า วันที่ 1 พฤษภาคม นี้ เป็นวัน “กลุ่มเกษตรกรไทย” ครบรอบ 49 ปี ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปกติจะเป็นการประชุมทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย

 วัน “กลุ่มเกษตรกรไทย” ย้อนไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2498 อย่างไม่เป็นทางการ เรียกว่า “กลุ่มชาวนา" และหลังจากนั้นทางราชการได้ส่งเสริมให้ตั้งกลุ่มชาวนาขยายไปทั่วประเทศ โดยใช้การจดทะเบียนเป็นหลักฐาน แต่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลจนเมื่อกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2510 กลุ่มชาวนาจึงเปลี่ยนชื่อ เป็นกลุ่มเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้มีความหมายกว้างขึ้น สามารถครอบคลุมอาชีพเกษตรทุกสาขา ซึ่งได้เพิ่มขยายจำนวนขึ้นตามลำดับ

 

ในตอนแรกที่รวมกลุ่มมิได้เป็นนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินธุรกิจการค้าได้ เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงพยายามหาทางสนับสนุนให้มีกฎมายรับรองกลุ่มเกษตรกรให้เป็นนิติบุคคล ซึ่งได้เสนอกฎหมายนี้ให้รัฐบาลพิจารณา เมื่อปี 2504 เป็นเวลา 10 ปีเศษ รัฐบาลจึงได้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 140-141 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 โดยแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรโดยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและสามารถดำเนินธุรกิจต่างๆได้ จึงถือเป็นวันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรนับจากวันนั้น

 

ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศมี 7,384 กลุ่ม ปริมาณธุรกิจ 7,675 ล้านบาท อาทิ กลุ่มชาวนา ชาวไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมง เลี้ยงผึ้ง เป็นต้น โดยกลุ่มเหล่านี้ต้องผ่านเกณฑ์พัฒนามาตรฐานเฉลี่ย 78% ซึ่งการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2515 ถึงปัจจุบันยังยึดหลัก 5 ข้อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ 1. บริการและส่งเสริมเกษตรกร 2. จัดซื้อปัจจัยการผลิต 3. รวบรวมผลผลิต การแปรรูป 4. จัดหาซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร และ5. สุดท้ายให้สินเชื่อและรับฝากเงิน


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend