svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ลดฮวบ “การบินไทย” เปิดแผนหั่นสิทธิลาพักร้อน-โอที 50% บังคับใช้ 1 พ.ค.นี้

26 กุมภาพันธ์ 2564

การบินไทย เร่งปรับปรุงแผนลาพักร้อน-โอที 50% หั่นสิทธิผู้บริหารลาต่อเนื่อง ยึดเกณฑ์เดียวพิจารณาทุกระดับ จ่อบังคับใช้วันที่ 1 พ.ค. นี้

รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันการบินไทยได้ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท โดยออกข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใหม่ เพื่อบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564  ขณะเดียวกันการบินไทย ได้มีการปรับเกณฑ์การกำหนดจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์อายุงานในการพิจารณาสิทธิการหยุดพักผ่อนประจำปีกับพนักงานทุกระดับ จากเดิม ที่มีการยกเว้นให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้บริหารระดับ VP, MD สามารถลาหยุดพักผ่อนได้มากที่สุดคือ จำนวน 28 วันทำการ โดยไม่ต้องพิจารณาจากอายุงาน ขณะที่เกณฑ์ให้พนักงานทุกระดับต้องมีจำนวนวันลาหยุดตามอายุงานเหมือนกันทั้งหมด

สำหรับจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามระเบียบใหม่นั้น ได้มีการปรับลดจำนวนวันหยุด ตามอายุการทำงาน  ดังนี้ 1. อายุงานตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ปรับลดจาก 24 วัน เหลือ 15 วัน 2.อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี ปรับลดจาก 21 วัน เหลือ 10 วัน  3.อายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 ปี  ปรับลดจาก 18 วันเหลือ 8 วัน และ 4. อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 5 ปี ปรับลดจาก 12 วัน เหลือ 6 วัน

รายงานข่าวจากการบินไทย กล่าวต่อว่า  ส่วนค่าล่วงเวลาหรือ โอที นั้นบริษัท ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่เช่นกัน โดยจะเปลี่ยนมาคำนวณจากอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง แทนรูปแบบเดิมที่คำนวณจาก อัตราเงินเดือนค่าจ้าง/ชั่วโมง  โดยอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง จะคำนวณจากอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง หารด้วย 240(จำนวนชั่วโมงการทำงานในแต่ละวัน 8 ชั่วโมง คูณ ด้วยจำนวนวันใน 1 เดือน)   ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่คำนวณจาก อัตราเงินเดือนค่าจ้าง/ชั่วโมง หารด้วย 173  ซึ่งจะเห็นว่าจำนวนของตัวหารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราค่าล่วงเวลาที่คิดโดยใช้เกณฑ์ใหม่ปรับลดลงจากเดิม 50%

 

สำหรับประเภทของการจ่ายค่าล่วงเวลา ดังนี้

1.ค่าล่วงเวลาในวันทำการปกติ จ่าย 1.5 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง

 2.ค่าทำงานวันหยุด  จ่าย เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีก 1 เท่าของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง  จากเดิมจ่าย 2 เท่าของอัตราเงินเดือนค่าจ้างต่อชั่วโมง

3.ค่าทำงานล่วงเวลาวันหยุด จ่ายอัตรา 3 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง จากเดิมจ่ายไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของอัตราเงินเดือนค่าจ้างต่อชั่วโมง  ส่วนการเกษียณอายุของพนักงานนั้น ให้มีผลเมื่อพนักงานมีอายุครบ 60 ปี ส่วนวันที่เกษียณอายุนั้นปรับเปลี่ยนให้มีผล ในวันแรกของเดือนถัดจากเดือนที่พนักงานมีอายุครบ 60ปี จากเดิม ให้มีผลวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี

 

อย่างไรก็ตามการปรับลดวันลาพักร้อนและการปรับลดจำนวนค่าทำงานล่วงเวลา นั้น เป็นการปรับตามที่ บริษัท ได้เปลี่ยนสภาพจากรัฐวิสาหกิจเป็นเอกชน ทำให้บริษัทและพนักงานอยู่ภายใต้บังคับของ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 แทนพ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แก้หนี้"การบินไทย" 2 มี.ค. ฟื้นหรือฟุบ?

ปลัดคลัง คาด การบินไทย เล็งเพิ่มทุน 3-5 หมื่นล้าน

เปิดสาเหตุ “การบินไทย” จ่อขายหุ้นนกแอร์-ศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่

"การบินไทย" เขย่าองค์กรโครงสร้างองค์กรใหม่ ปลดอีก6พันคน