ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด9 ล่าสุด

04 ม.ค. 2564 | 08:00 น.

“เงินประกันรายได้เกษตรกร” เคาะเงินส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด9   เช็คที่นี่ เกษตรกร ชาวนา ตรวจสอบสถานะการโอนเงิน https://chongkho.inbaac.com  เช็ก ธ.ก.ส. ด่วน ยังไม่มีกำหนดการจ่ายเงิน รอขอ ครม.เพิ่ม

วันที่ 4 มกราคม  2563 ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 หรือ "ประกันราคาข้าว" เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณ 18,096 ล้านบาท เป็น 46,807.35 จำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 4.5 ล้านราย เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com/  

 

นิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์

 

นายนิพนธ์ สมิทธาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย  เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 26/2563  ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 9) ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64   สำหรับความเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นเกิน15%  ดังนี้

 

 

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ระหว่างราคาเกณฑ์อ้างอิง ราคาข้าวชนิดต่างๆ ย้อนหลัง 7 วัน ทำการ (22-30 ธ.ค.63) ความชื้นไม่เกิน 15% โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรเกษตรกร วงเงิน 129.23 ล้านบาท 

 

 

 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ 2,464.63  บาท

 

 

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  2,0061.01 บาท

 

 

3.ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่าง ตันละ  561.01  บาท

 

 

4.ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ส่วนต่างตันละ  252.23 บาท

 

 

 

5.ข้าวเปลือกเหนียว ส่วนต่าง ตันละ 553.37  บาท

 

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า  เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่9 เปรียบเทียบกับงวดที่8 พบว่าราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ปรับตัวเพิ่มขึ้น สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาทรงตัว ประกอบกับสถานการณ์ข้าวในช่วงนี้เป็นปลายฤดูแล้ว

 

อย่างไรก็ดีการเคาะ "ประกันราคาข้าว" ในงวดที่9  "ธ.ก.ส." แจ้งยังไม่มีกำหนดการเงิน เพราะการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ยังจ่ายไม่หมด ต้องรอ ที่ประชุม ครม. ของบประมาณรอบใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินรายได้ข้าวด้วยตัวเอง ดังนี้

 

  • เมื่อกดเข้าไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ดังกล่าว จะมีช่องให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

  • เมื่อใส่ครบกดค้นหา
  • หากเงินเข้าระบบแล้วจะมีการแจ้งว่าโอนเรียบร้อยแล้ว แต่หากยังไม่เข้าให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง ธ.ก.ส.จะทำการโอนให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการ

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวด9 ล่าสุด