วิธีเช็คสิทธิ ผู้ประกันตน"ประกันสังคม"มาตรา33 รับเงินชดเชย 15,000 บาท

28 ส.ค. 2563 เวลา 2:50 น. 83.7k

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เริ่มโอนเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท  ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ที่ต้องการาตรวจสอบสิทธิว่า ตนเองอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน 15,000 บาท ในครั้งนี้หรือไม่ สามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิได้ด้วยตนเอง ดังนี้

เริ่มจากเข้าไปที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม(คลิกที่นี่

วิธีเช็คสิทธิ ผู้ประกันตน"ประกันสังคม"มาตรา33 รับเงินชดเชย 15,000 บาท

 

จากนั้นคลิกไปที่ช่องตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COVID-19)ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา หรือคลิก(ที่นี่)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ช็กเลย เงินชดเชย 15,000 บาท "ประกันสังคม" มาตรา 33 เริ่มโอนวันนี้

"ประกันสังคมมาตรา33" 3 ช่องทาง เช็กสถานะ "เงินเยียวยา"

"ประกันสังคมมาตรา33"  รับเงินเยียวยา 15,000 บาท เช็กล่าสุด!

ผู้ประกันตนมาตรา 33 เฮ ครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียว 15,000 บาท

วิธีเช็คสิทธิ ผู้ประกันตน"ประกันสังคม"มาตรา33 รับเงินชดเชย 15,000 บาท

จากนั้นทำการ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก และกรอกตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ทำการกดปุ่ม "ตรวจสอบสิทธิ์" ด้านล่าง

ระบบจะทำการตวจสอบและแจ้งว่า ผู้ประกันตนที่กรอกข้อมูล ได้รับสิทธิรับเงินชดเชยรายได้หรือไม่

ทั้งนี้เงินชดเชยรายได้ที่สำนักงานประกันสังคมดำเนินการโอนให้ในครั้งนี้ มาจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 21 ก.ค.63 มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19  ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ประกันตน ที่อยู่ในระบบประกันสังคมไม่ถึง 6 เดือน หรือเพิ่งตกงานในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จำนวนประมาณ 60,000 คน คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 15,000 บาทต่อราย สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาทางสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท  เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว

กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน) ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน
คุณสมบัติ
ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามโครงการฯ ดังนี้
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสัญชาติไทย
-กิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิต-19) ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563
- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนดังแต่งวดเดือนมีนาคม 2553 ขึ้นไป
- ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง