ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com โอนสำเร็จแล้ว 7.3 ล้านราย

01 ส.ค. 2563 เวลา 17:01 น. 30.4k

ธ.ก.ส.เผยโอนเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่ม3 สำเร็จแล้ว 7.3 ล้านราย เผยเหลืออีก 1 แสนรายไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเป็นบัญชีต่างธนาคาร

โครงการมาตรการเยียวยาเกษตรกร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  จำนวนไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนเริ่มต้นระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม 

สำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรนั้น เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า สำหรับเดือนกรกฏาคม เป็นเดือนสุดท้าย ที่โอนเงินให้กับเกษตรกรในกลุ่มที่ 3 ในการโอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกร 5,000 บาท จำนวน 7.4 ล้านคน คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้ ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้โอนเงินสำเร็จแล้ว 7.3 ล้านราย เหลืออีก 1 แสนราย เป็นบัญชีของธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการโอน ดังนั้นเกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และสามารถแจ้งช่องทางการชำระเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบสถานะ www.เยียวยาเกษตรกร.com รอเกษตรกรแจ้งเลขที่บัญชีใหม่

"เยียวยาเกษตรกร" เช็กสิทธิ์รับเงิน "ประกันรายได้มันสำปะหลัง" ที่นี

อัพเดท "เยียวยาเกษตรกร" ชงขยายเวลาจ่ายเงินถึง 15 ส.ค. เช็กสิทธิ์ www.moac.go.th ด่วน

www.เยียวยาเกษตรกร.com วันสุดท้ายแล้ว 1.15 แสนราย แจ้งบัญชีธนาคารด่วน

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอขยายเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตรกรที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรืออยู่ระหว่างการปรับปรุงทะเบียนให้สมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 38,737 ราย รวมถึงกรณีที่อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้ทันภายใน 31 กรกฎาคม 2563  โดยให้ขยายไปถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และจ่ายงวดเดียว 15,000 บาท เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส.ได้รายงานผลการดำเนินโครงการเยียวยาเกษตรกร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึง 29 กรกฎาคม 2563 โอนเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว 3 รอบ  รวมวงเงิน 112,025 ล้านบาท มีดังนี้

รอบที่  1 เดือนพ.ค. จำนวน 7.4 ล้านราย วงเงิน 37,402 ล้านบาท

รอบที่ 2 เดือนมิ.ย. จำนวน 7.46 ล้านราย วงเงิน 37,328 ล้านบาท

รอบที่ 3 เดือนก.ค. จำนวน 7.45 ล้านราย วงเงิน 37,294 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง