svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

21 กุมภาพันธ์ 2563

กรมวิชาการเกษตร นำลุยสำรวจสวนทุเรียนเวียดนามชี้คล้ายพันธุ์หมอนทอง ย้ำไทยต้องสู้ด้วยคุณภาพการผลิตยึดหลัก GAP และ GMP รักษาตลาดใหญ่แดนมังกร

  เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เผยว่า ได้เดินทางพร้อมด้วยนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และผู้แทนมกอช. เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อหารือและสอบถามข้อกำหนดด้านพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้สดผ่านเวียดนามไปยังจีนกับนาย Nguyen Tuan Anh รองอธิบดีกรมศุลกากรเวียดนาม  เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกผลไม้สดจากไทยไปยังจีนส่วนใหญ่ใช้เส้นทางบกผ่านประเทศเวียดนาม 

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

“ฝ่ายรองอธิบดีกรมศุลกากรเวียดนามได้อธิบายข้อกำหนดเกี่ยวกับการขนส่งผลไม้สดผ่านแดนเวียดนามไปยังจีนจะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกักพืชของกระทรวงเกษตรเวียดนามร่วมตรวจสอบด้วย   โดยยืนยันว่าการตรวจสอบและควบคุมการนำผ่านสินค้าของศุลกากรเวียดนามสอดคล้องกับพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนตามมาตรฐานสากล   โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาแจ้งผู้ประกอบการไทยเพื่อเน้นย้ำปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการนำผ่านสินค้าของเวียดนาม เพื่อเตรียมการสำหรับการส่งออกผลไม้ในฤดูกาลที่จะถึงในปี 2563 นี้ต่อไป”

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ นางสุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ ในประเด็นการค้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ส่งออกมายังเวียดนามและจีน  และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยในต่างประเทศและกระทรวงเกษตรฯ ในการส่งเสริมศักยภาพให้สินค้าไทยมีโอกาสขยายตลาดได้มากขึ้นในประเทศเวียดนาม  ซึ่งเป็นตลาดที่กำลังเติบโต และต้องการสินค้าจากไทย   ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ยินดีที่จะร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากร

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  จากการหารือกับหัวหน้าด่านศุลกากรจาลอ  ซึ่งเป็นด่านนำเข้าสินค้าของไทยทางบกผ่านจากประเทศลาวเข้าสู่เวียดนามเพื่อขายในเวียดนามหรือส่งออกไปยังจีนทำให้ทราบว่า ตั้งแต่ ปี 2561-2562 มีการนำเข้าผลไม้สดจากไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก  โดยการตรวจสอบสินค้าเกษตรจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก็สามารถส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้าในเวียดนามได้ ซึ่งที่ผ่านมาเวียดนามยังไม่พบปัญหาการนำเข้าสินค้าผลไม้สดจากไทย

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

อย่างไรก็ตาม เวียดนามขอให้ผู้ส่งออกแสดงข้อมูลให้ถูกต้องในเอกสารประกอบการส่งออก เช่นการสำแดงชนิดบรรจุภัณฑ์ในเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า   โดยในปี 2562 เวียดนามมีการนำเข้าผลไม้สดจากไทยเช่น ทุเรียน ลำไย มังคุด ขนุน ประมาณ 550,000 ตัน สำหรับการนำผ่านผลไม้จากไทยไปจีนในปี 2562 มีจำนวนประมาณ 470,000 ตัน

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดด่งหนาย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนทางตอนใต้ของเวียดนาม โดยในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเวียดนามได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานการผลิตและขยายพื้นที่การปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีนโยบายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการคัดบรรจุ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออกในอนาคต ซึ่งหากพิจารณาจากเส้นทางการขนส่งไปจีนจะเห็นว่ามีความได้เปรียบโดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งทางบกไปยังเมืองที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าสำคัญในมณฑลกวางซีของจีน

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

“ทุเรียนพันธุ์ที่เวียดนามปลูกมีลักษณะคล้ายกับพันธุ์หมอนทองของไทย และถึงแม้ว่าปัจจุบันเวียดนามจะยังไม่สามารถส่งทุเรียนผลสดไปจีนได้ แต่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขอเปิดตลาดกับจีน หากเวียดนามสามารถส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนได้ จะมีข้อได้เปรียบทั้งต้นทุนการผลิต การขนส่ง และราคา จึงเป็นสัญญาณเตือนมายังไทยในฐานะผู้ผลิตทุเรียนผลสดส่งออกไปจีนได้เพียงรายเดียว

เวียดนามหอบทุเรียนเล็งตีตลาดจีน

 ต้องรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการควบคุมการผลิตตามมาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออกให้ได้ทุเรียนคุณภาพดี ไม่ตัดทุเรียนอ่อน และควบคุมคุณภาพการคัดในโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน GMP เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้พิธีสารระหว่างไทย-จีน รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอย่างเคร่งครัด  เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อทุเรียนไทย” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว