11 เมษายน 2021

ก.อุตฯ หนุนสินค้าโอท็อป ปี 62 ดันได้ใบรับรอง 10,000 ผลิตภัณฑ์

01 Apr 2019 14:56 น.
อ่าน 567 ครั้ง

ก.อุตฯ หนุนสินค้าโอท็อป ปี 62 ดันได้ใบรับรอง 10,000 ผลิตภัณฑ์


มาคุยกับฐาน ทันทุกข่าวสาร แค่เพิ่มเราเป็นเพื่อน คลิกเลย!!!!! LINE : @THANSETTAKIJ 
ก.อุตฯ หนุนสินค้าโอท็อป ปี 62 ดันได้ใบรับรอง 10,000 ผลิตภัณฑ์

นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สั่งการมาที่ตน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการสนับสนุนอย่างเร่งด่วน ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการต่อยอดนำผลิตภัณฑ์จากโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๙ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ที่ได้รับการพัฒนาจากกรมการพัฒนาชุมชน ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยมีเป้าหมายดำเนินการให้ได้ 10,000 ผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2562

แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทสิ่งทอ 5,000 ผลิตภัณฑ์ และของใช้ ของประดับตกแต่ง ของที่ระลึก 5,000 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้ กระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบขอรับการตรวจประเมินคุณภาพเบื้องต้น (มผช.ป) โดยกรมการพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้รวบรวมรายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ กรณีผลทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน มผช. ตลอดจนยืนยันสถานที่ผลิต รวมทั้งส่งเอกสารประกอบการยื่นคำขอที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดดำเนินการพิจารณาออกใบรับคำขอ มผช.ป.

 

ก.อุตฯ หนุนสินค้าโอท็อป ปี 62 ดันได้ใบรับรอง 10,000 ผลิตภัณฑ์
⇲ สุรพล ชามาตย์

 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ทั้ง 2 หน่วยงาน เห็นชอบร่วมกันในการทำงานที่ใกล้ชิดทั้งในส่วนกลางและในระดับพื้นที่ โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะขับเคลื่อนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยว โอท็อป นวัตวิถี จำนวน 10,000 ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้รับการรับรอง มผช. ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการรวม 49 วันทำการ ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อไป
 "การที่ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จะเป็นข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบายโอท็อป (OTOP) ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และเป็นการเชื่อมโยงให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยไปสู่ตลาดที่กว้างมากขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรท้องถิ่นต่าง ๆ ของไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดโลก ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นยกระดับเอสเอ็มอีให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล"

 

ก.อุตฯ หนุนสินค้าโอท็อป ปี 62 ดันได้ใบรับรอง 10,000 ผลิตภัณฑ์

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend