4 มีนาคม 2021

“สมคิด” ตรวจงาน ก.อุตสาหกรรม กำชับดัน SME สู่ 4.0

04 Apr 2018 15:06 น.
อ่าน 337 ครั้ง

“สมคิด” ตรวจงาน ก.อุตสาหกรรม กำชับดัน SME สู่ 4.0

- 4 เม.ย. 61 - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมกระทรวงอุตสาหกรรม ถึงความก้าวหน้ามาตรการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 และการขับเคลื่อน S-Curve ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐบาล

โดยนายอุตตมฯ กล่าวว่า ได้รายงานการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 ที่เน้นเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy อาทิ ปั้นนักธุรกิจเกษตรแปรรูป โดยการบ่มเพาะให้เกษตรกร พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม จนกลายมาเป็นผู้ประกอบการ มีเป้าหมายในการปั่นนักธุรกิจเกษตรแปรรูปจำนวน 55,000 คน การพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) มีเป้าหมายพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ครบทุกจังหวัดในปี 2562 และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนมูลค่ารวม 2,892 ล้านบาท และจะปฏิรูป SMEs (SMEs Transformation) ด้วยการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและนวัตกรรม (Productivity and Innovation) เสริมทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) และยกระดับ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสม (SME Standard UP)แบนเนอร์รายการฐานยานยนต์

เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมของไทยเข้าถึงห่วงโซ่มูลค่าการผลิตของโลก (global value chain) เชื่อมโยงกับ T GoodTech ที่จะส่งเสริมให้ SMEs เข้าสู่การซื้อขายออนไลน์ เชื่อมโยงและจับคู่ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) กับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในสิ้นปี 2561 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเข้าระบบ ประมาณ 2,600 ราย และจะมีการอบรมการนำเข้าและส่งออกให้แก่ผู้ประกอบการ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ในต่างประเทศ และยังได้เชื่อมโยงกับ J GoodTech ของประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่ Industry 4.0 ภายใต้แนวคิด Connected Industries

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) และโครงการ Big Brothers จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0 ด้วยการให้บริการเครื่องจักรกลาง ให้คำปรึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ซึ่งจะมีศูนย์ ITC 22 แห่งทั่วประเทศ ที่เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ โดยที่ ITC ส่วนกลางกล้วยน้ำไท โดยจะมีหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม เครื่องจักรอัตโนมัติ และการขึ้นรูปอัตโนมัติ ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมจะให้บริการผู้ประกอบการ ส่วนที่ต่างจังหวัดจะตั้งอยู่ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1-11แบนเนอร์ชั่วโมงฐานเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมได้เตรียมตั้ง Mini ITC ในสำนักงานอุตสาหกรรมทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งจะมีอุปกรณ์ออกแบบ-ส่งเสริมการตลาด การให้คำปรึกษาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยจะทยอยติดตั้งอุปกรณ์และเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้ภายในปีนี้

ส่วนโครงการ Big Brothers ที่มีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ การสร้างนวัตกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพ การผลิต การตลาด และการเข้าถึงช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทีศักยภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายใหม่ได้นำประสบการณ์โดยตรงเหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 350 ราย โดยมีบริษัทที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในโครงการนี้ อาทิ บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัทเบทาโก จำกัด (มหาชน) บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น

นายอุตตมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวโปรโมทแทรกอีบุ๊กงอุตสาหกรรมเข้าไปช่วยพัฒนากลุ่ม SMEs และผลักดันให้เข้าถึงมาตรการส่งเสริมของทางรัฐบาล เพื่อที่จะนำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยเน้นให้นำหน่วยงานเครือข่าย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน มาช่วยในการให้ขับเคลื่อน SMEs

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้เตรียมนำมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561-2570 ที่จะพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมชีวภาพ 3 เขตเป้าหมาย คือ ภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร) พื้นที่ EEC และพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยอนาคตคาดว่าจะมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 187,205 ล้านบาท และมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบภายในปีนี้ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อน S-Curve เพิ่มเติม จากเป้าหมายใน 10 อุตสาหกรรม

สำหรับการพัฒนากระทรวงอุตสาหกรรม 4.0 นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด ให้รวมเป็น Big Data ผ่านระบบ i-Industry ที่ประชาชนสามารถใช้บริการด้วยบัตรประชาชน (Smart Card) โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และยังได้เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการคลัง เป็นต้นดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend