มิ.ย. ชงครม.เคาะเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ “บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว”

11 มิ.ย. 2564 เวลา 7:10 น.224

ทล.เดินหน้าลุยสร้างมอเตอร์เวย์ 2 ช่วง “เอกชัย-บ้านแพ้ว” แบ่งงานโยธา10สัญญา วงเงิน1.97 หมื่นล้าน หลังก่อสร้าง ช่วงแรก บางขุนเทียน-เอกชัยคืบ 50% ชงครม.ไฟเขียวเก็บค่าผ่านทางมิ.ย.นี้ 4ล้อ แรกเข้า10 +2บาท ต่อ กม. พร้อมประมูล หาเอกชนบริหารO&M รูปแบบ PPP ส.ค.นี้ คาดเปิดให้บริการปี 67

กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาความคับคั่งปริมาณจราจรเส้นทางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ เพราะ นอกจาก ขยายเขตทางบนถนนพระราม2  แล้ว ยังก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่อีกหลายเส้นทาง 

 

นายสราวุธ   ทรงศิวิไล   อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)  เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) รวมระยะทาง 27.4 กิโลเมตร (กม.) โดยการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 11 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 10,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากงบประมาณ  ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างคืบหน้า 50% คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 และเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางในช่วงแรก  ขณะที่ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.4 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 19,700 ล้านบาท จะใช้งบประมาณจากกองทุนมอเตอร์เวย์ เพื่อดำเนินการก่อสร้าง โดยโครงการดังกล่าวแบ่งสัญญาการก่อสร้างออกเป็น 10 สัญญา ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ เพื่อออกประกาศกำหนดให้มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว เป็นมอเตอร์เวย์สามารถดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางได้ คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้  หากครม.เห็นชอบจะเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจร่างประกาศฯ ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในเดือนกรกฎาคม 2564

 

 

พร้อมกันนี้ ทล.อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางเพื่อประมูลงานระบบและจัดเก็บค่าผ่านทาง (O&M) รูปแบบการลงทุน PPP Gross Cost โดยจ้างเก็บค่าผ่านทาง 30 ปี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคม 2564 และลงนามสัญญากับเอกชนภายในเดือนกันยายน 2564 เบื้องต้นจะส่งมอบพื้นที่ได้ทั้งหมดของโครงการฯ

 

 

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสวิด-19 รอบใหม่ กระทบต่อการก่อสร้างโรงการฯ หรือไม่นั้น จากการลงพื้นที่ส่วนใหญ่การก่อสร้างของทล.จะเป็นการดำเนินการในลักษณะระบบปิดภายในเขตการก่อสร้างเท่านั้น เชื่อว่าไม่น่ามีผลกระทบต่อโครงการฯ อีกทั้งโครงการดังกล่าวถือเป็นงานใหม่ ทำให้ผู้รับจ้างต้องมีการเตรียมตัวรองรับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย ทั้งนี้ทล.ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินการรับเหมางานของทล.ต้องใช้มาตรการควบคุมสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 100%”

 

 

ส่วนระบบการจัดเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) จะใช้รูปแบบการจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) เบื้องต้นในส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างช่วงบางขุนเทียน-เอกชัย ปัจจุบันคืบหน้า 50% คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2565 และเปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทาง หลังจากนั้นทล.จะดำเนินการก่อสร้างช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี และเปิดให้บริการปี 2567  โดยจัดเก็บค่าผ่านทางพร้อมกันทั้งเส้นทาง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วน สายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร (กม) เบื้องต้นได้รับทราบว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ดำเนินการลงนามสัญญาที่ 2 ช่วงเซ็นทรัลพระราม 2 -โรงพยาบาลบางปะกอก 9 และสัญญาที่ 4 งานสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วเสร็จ โดยการก่อสร้างทั้ง 2 สัญญา ผลงานคืบหน้าค่อนข้างเยอะพอสมควร ขณะที่สัญญาที่ 1 ทางยกระดับจากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เซ็นทรัลพระราม 2 และสัญญาที่ 3 งานสร้างทางยกระดับจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 - ด่านดาวคะนอง ปัจจุบันกทพ.อยู่ระหว่างออกประกาศประกวดราคา โดยคาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนตุลาคม 2564 ทั้งนี้สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 3 ทางกทพ.ได้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเปิดให้บริการได้พร้อมกันทั้ง 2 โครงการ 

 

 

สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) โดยมีทางขึ้น 3 แห่ง และทางลง 3 แห่ง ซึ่งไม่รวมจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดและจุดเชื่อมต่อของโครงการทางด่วนพระราม 3 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ด่าน ประกอบด้วย 1.ด่านพันท้ายนรสิงห์ 2.ด่านมหาชัย1 3.ด่านมหาชัย 2  4.ด่านสมุทรสาคร 1  5.ด่านสมุทรสาคร 2  6.ด่านบ้านแพ้ว 1 โดยช่วงที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย  มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 9+731 ในเขตพื้นที่สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ขณะที่ช่วงที่ 2 ช่วงเอกชัย - บ้านแพ้ว มีจุดเริ่มต้นบริเวณ กม. 20+295 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม. 36+645 ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยออกแบบเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร

 

อย่างไรก็ตามสำหรับการกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าผ่านทางแบ่งเป็น 3 ประเภท 1.รถยนต์ 4 ล้อ คิดอัตรา 10 บาท + 2.0 บาทต่อกิโลเมตร (กม.)  2.รถยนต์ 6 ล้อ คิดอัตรา 16 บาท + 3.2 บาทต่อกิโลเมตร (กม.) 3.รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ คิดอัตรา 23 บาท + 4.6 บาทต่อกิโลเมตร (กม.)

 

ปีที่41 ฉบับที่3,686วันที่10-12มิถุนายน พ.ศ.2564

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง