ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปิดตลาด (บางส่วน) 3 วัน พบผู้ติดเชื้อโควิด 20 ราย

10 มิ.ย. 2564 เวลา 0:40 น.986

ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สั่งปิดตลาด (บางส่วน) เนื้อสัตว์ ตลาดทะเล/ อาหารแช่แข็ง และตลาดปลาน้ำจืด เป็นเวลา 3 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด 20 ราย

วันนี้ (10มิ.ย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทุบรี เปิดเผยว่า ประกาศปิด ตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  คือ ตลาดเนื้อสัตว์ ตลาดทะเล/ อาหารแช่แข็ง และ ตลาดปลาน้ำจืด (บางส่วน) 3 วัน ในวันที่ 10 มิ.ย 64 และกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ วันที่ 13 มิ.ย 64

สำหรับคืนวันที่ 9 มิ.ย 64 (วันนี้) ยังเปิดให้บริการปกติ ยกเว้นแผงค้าที่พบผู้ติดเชื้อ ตลาดสดและศูนย์อาหารอาคารโดม (กลางวัน) ตลาดผัก ตลาดผลไม้และพืชไร่ ตลาดสินค้าเบ็ดเตล็ด แผงปลาน้ำจืดข้างศูนย์อาหาร (กลางคืน) ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

ตลาดบางใหญ่ พบผู้ติดเชื้อโควิด

 

ขณะที่ตลาดบางใหญ่ ได้ประกาศจากตลาดบางใหญ่ สืบเนื่องจากการตรวจเชิงรุกตลาดค้าส่งกลางคืน ในวันที่ 1-8 มิถุนายน 2564 เป็นเวลา 5 วัน มีผู้เข้าตรวจทั้งสิ้น 1,345 คน โดยเป็นผู้ค้า แรงงาน และอาคารพาณิชย์ โดยรอบ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20 คน คิดเป็น 1.49 % ตลาดบางใหญ่ร่วมประชุมวางแผนกับนายอำเภอบางใหญ่ สาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสาธงหิน และเทศบาลตำบลเสาธงหิน

จึงมีคำสั่งนายอำเภอบางใหญ่ ดังนี้

ตลาดบางใหญ่ ติดเชื้อโควิด19

1. ปิดทำความสะอาดตลาดเนื้อสัตว์ ตลาดทะเลและอาหารแช่แข็ง ตลาดปลาน้ำจืดบางส่วนเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. และกลับมาเปิดบริการ ตามปกติอีกครั้งในวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 2100 น. เป็นต้นไป

2. สำหรับแผงค้าที่พบผู้ติดเชื้อ ได้กำหนดปิดแผงค้าเป็นเวลา 14 วัน และผู้ติดเชื้อและกักตัวอยู่ที่พักเพื่อรอสารารณสุขติดต่อเข้ารับการรักษา

3. สำหรับแผงค้าที่อยู่ใกล้แผงผู้ติดเชื้อ ปิดแผงค้า 3 วัน เพื่อทำความสะอาด เฝ้าสังเกตอาการอยู่ในที่พัก

ดังนั้น ผู้ค้าและแรงงานในทุกแผงค้า และตลาดที่มีคำสั่งปิด หลังค้าขายเสร็จต้องล้างทำความสะอาดแผงค้า ทั้งบนและบริเวณแผงค้าให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. อีกทั้งตลาดจะร่วมกับผู้ค้าทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning) ในช่วงระยะเวลา 3 วัน เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจให้กับทุกท่าน

ทั้งนี้ ตลาดสดกลางวัน ตลาดผลไม้และพืชไร่ ตลาดผัก(กลางคืน) ตลาดสินค้า เบ็ดเตล็ด ศูนย์อาหาร แผงปลาน้ำจืด (ข้างศูนย์อาหาร) ยังคงเปิดให้บริการปกติตลาดบางใหญ่ ขอขอบคุณทุกท่านที่เชื่อมั่นในการบริการของเราเสมอมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง