แนะใช้มาตรการเข้มสูงสุด กทม.-ปริมณฑล ลดเชื้อโควิด "หมออนุตตร" ห่วงระบบการแพทย์ล่มสลาย

19 พ.ค. 2564 เวลา 12:25 น.329

หมออนุตตรแนะใช้มาตรการเข้มงวดสูงสุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดการเชื้อโควิด ห่วงระบบระบบการแพทย์ล่มสลาย

รายงานข่าวระบุว่า พล.อ.ท.อนุตตร จิตตินันทน์ (หมออนุตตร) ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (Anutra Chittinandana) โดยมีข้อความว่า
    ประกาศ ที่ รอ.ทั่วไป 64/2564
    ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
    เรื่อง วิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
    ตามที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับแรก เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น ผ่านมากว่า 3 สัปดาห์ สถานการณ์การระบาดในประเทศยังคงมีจำนวนผู้ป่วยใหม่ในระบบรักษาพยาบาลไม่ลดลงและมีการระบาดในเรือนจำเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถึงแม้การจัดตั้ง รพ.สนามจะช่วยลดภาระการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล สิ่งที่น่ากังวลคือ ผู้ป่วยโควิด-19 (Covid-19)ที่มีอาการหนักเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น 4 เท่า ทำให้มีผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในเวลา 3 สัปดาห์ และยังมีผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ เช่นกัน โดยบุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานกันอย่างหนักและต่อเนื่อง
    ความรุนแรงของการระบาด การนอนโรงพยาบาล รวมทั้งผู้ป่วยหนักและเสียชีวิต ยังกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ ทำให้สถานการณ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลย่ำแย่กว่าภาพรวมของประเทศมาก  ตามที่รัฐบาลประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกัน ขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันการระบาดของโรคยังมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอวิงวอนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการดังนี้
    รัฐบาล ควรมีมาตรการที่เข้มงวดสูงสุดโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล โดยคำนึงถึงความเจ็บป่วยของประชาชนมากกว่ากระแสสังคมด้านอื่น ๆ เพราะหากการระบาดยังคงเป็นเช่นนี้ จะมีผู้ป่วยอาการหนัก เสียชีวิตเพิ่มขี้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังอาจทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการที่มีการระบาดจำนวนมากเป็นเวลานานอีกด้วย สำหรับมาตรการที่กำหนดขึ้นจะต้องควบคู่กับการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดร่วมด้วย  เพื่อเร่งให้มีการลดลงของอัตราการติดเชื้อรายวันซึ่งจะนำมาสู่การล่มสลายของระบบการรักษาพยาบาล 
    รวมทั้งเร่งการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน และสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประชาชน ควรตระหนักถึงการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดสูงสุด ด้วยการอยู่บ้าน งดการเข้าที่ชุมชน เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และเมื่อมีโอกาสได้รับวัคซีนขอให้ทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ที่จะช่วยยับยั้งความรุนแรงและลดการระบาดของโควิด-19
    ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณและความห่วงใยมายัง อายุรแพทย์ แพทย์สาขาวิชาอื่นๆ และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้กับภาระงานอันหนักหน่วง ด้วยความอดทน อดกลั้น และสามัคคี และขอส่งกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการฟันฝ่าวิกฤติการระบาดของโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน
    ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564
    กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วาระ 2563-2565

ประกาศจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :