สรุปห้าง ร้านค้าปลีกเปิดปิดกี่โมง หลังศบค.ยกระดับคุมเข้มโควิด

17 เม.ย. 2564 เวลา 12:00 น. 10.6k

สรุปห้าง ศูนย์ ร้านสะดวกซื้อ ฟู้ดคอร์ท เปิดถึงกี่โมง หลังศบค.ยกระดับคุมเข้มโควิด  

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือศบค. ได้ประกาศมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น 

ล่าสุดสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดทำสรุปกิจกรรมภาคค้าปลีกที่ควบคุมตามมาตรการของ ศบค.ขึ้น ประกอบด้วย
ศูนย์การค้าและคอมมิวนิตี้มอลล์
พื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้ม
ปิดบริการ เวลา 21.00 น.
โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก

สรุปห้าง ร้านค้าปลีกเปิดปิดกี่โมง หลังศบค.ยกระดับคุมเข้มโควิด

 

ห้างสรรพสินค้า พื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้ม ปิดบริการ เวลา 21.00 น. ร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกนอกศูนย์ เฉพาะพื้นที่สีแดง ปิดบริการ เวลา 23.00 - 04.00 น.
พื้นที่สีส้ม เปิดบริการ 24 ชม. ตามปกติ

ภัตตาคาร ร้านอาหารในศูนย์การค้าพื้นที่สีแดงและพื้นที่สีส้ม ปิดบริการ เวลา 21.00 น. ทั้งนี้ให้งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้านทั้งสองพื้นที่

 

สรุปห้าง ร้านค้าปลีกเปิดปิดกี่โมง หลังศบค.ยกระดับคุมเข้มโควิด

 

ขณะที่มาตรการของศบค.  ประกอบไปด้วย
มาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม (non-alcohol) ได้ถึง 3 ทุ่ม take home ได้ถึง 5 ทุ่ม
ห้ามการจำหน่าย และบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 3 ทุ่ม
ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ ตี 4 – 5 ทุ่ม
สนามกีฬา ยิม ฟิตเนส เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม จัดแข่งกีฬาได้โดยจำกัดผู้ชมในสนาม

พื้นที่ควบคุม(พื้นที่สีส้ม) ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ โดยมีมาตรการ ดังนี้ 
ร้านอาหารเครื่องดื่ม (non-alcohol) เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม
ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 3 ทุ่ม

นอกจากนี้ยังมีร่างข้อกำหนดใหม่อื่นๆ ดังนี้ 
ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เว้นแต่การใช้เพื่อความช่วยเหลืออุปการะ หรือเป็นกรณีไป ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาสั่งปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ชั่วคราว
มาตรการรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ ศปก.สธ. ร่วมกับ ศบค.มท. และ สปม. จัดหาสถานที่รองรับ ดูแลรักษา แยกกัก (โรงพยาบาลสนาม) และกักกัน (SQ / LQ/ ASQ) รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรอื่นๆ
ขอความร่วมมือเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน
ขอความร่วมมือ Work from Home สลับวันทำงาน หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม และลดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ผู้ติดเชื้อทุกรายขอให้เข้ารับการตรวจ และแยกกักในสถานที่ตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อจำกัดการระบาดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม
ให้ ศปก.ศบค. พิจารณาประเมินสถานการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนระดับพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการแนวปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยจะทดลองใช้ 2 สัปดาห์เพื่อประเมินดูความเหมาะสม เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :