12 มิถุนายน 2021

ปักหมุดภูเก็ต"โรตารี"นับพันร่วม"งานอบรมภาค"ประจำปี

04 Apr 2021 06:40 น.
อ่าน 181 ครั้ง

ปักหมุดภูเก็ต"โรตารี"นับพันร่วม"งานอบรมภาค"ประจำปี

    โรตารีร่วมใจรวมพลังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ภาค 3330 โรตารีสากลจัดงานอบรมภาค ประจำปี 2564-2565 ที่หาดป่าตองกลางพ.ค.นี้ คาดมีสมาชิกและผู้ติดตามเข้าร่วมกว่า 1,000 คน 


โรตารีร่วมใจรวมพลังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูเก็ต ภาค 3330 โรตารีสากลจัดงานอบรมภาค ประจำปี 2564-2565 ที่หาดป่าตองกลางพ.ค.นี้ คาดมีสมาชิกและผู้ติดตามเข้าร่วมกว่า 1,000 คน 

วันที่ 3 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและเปิดการประชุมของภาค 3330 โรตารีสากล ในการแถลงข่าว เตรียมจัดงานอบรมภาคประจำปี 2564 - 2565 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์สปา ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นี้  โดยจะมีผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามรวมกว่า 1,000 คน คาดกระตุ้นเศรษฐกิจภูเก็ตด้วยเม็ดเงินร่วมสิบล้านบาท 
3330โรตารีสากล เลือกภูเก็ตเป็นที่จัดงานอบรมภาคประจำปี  คาดจะมีผู้ร่วมงานนับพันคน เป็นอีกการประชุมใหญ่ของภูเก็ต    

ภาค 3330 โรตารีสากล โดยผู้ว่าการภาครับเลือก นายไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงานอบรมภาค 3330 ประจำปี 2564 - 2565 เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากมาเยือน ในช่วงนี้ธรรมชาติของภูเก็ตได้รับการฟื้นฟูกลับมาสวยหมือนเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมา นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับงานใหญ่ของโรตารีได้ โดยครั้งสุดท้ายที่เคยจัดงานอบรมภาค 3330 ที่ภูเก็ต คือ เดือนพฤษภาคม 2556 จึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะจัดงานที่ภูเก็ตอีกครั้ง
    

ผู้ว่าการภาครับเลือก ไพกิจ กล่าวต่อไปอีกว่า  โรตารีสากลเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์ระดับโลก มีสโมสรโรตารีกว่า 35,000 สโมสรเป็นสมาชิก กระจายอยู่ใน 200 กว่าประเทศ สมาชิกของสโมสรเป็นนักธุรกิจ นักวิชาชีพ ผู้นำในชุมชน ฯลฯ รวมกว่า 1.2 ล้านคน มีวัตถุประสงค์หลักที่จะบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม อีกทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมวลสมาชิกและผู้คนในโลก ผ่านโครงการบริการต่าง ๆ ที่สนับสนุนโดยมูลนิธิโรตารี โครงการที่เป็นสัญญลักษณ์ของโรตารีคือ การเป็นแนวหน้าในโครงการขจัดโรคโปลิโอให้หมดไปจากโลก ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนใกล้จะถึงเป้าหมาย
  นายไพกิจ ฮุนพงษ์สิมานนท์ ผู้ว่าการภาครับเลือก ภาค 3330 โรตารีสากล  

ภาค 3330 โรตารีสากล เป็น 1 ใน 4 ภาคโรตารีของประเทศไทย มีสโมสรโรตารี 101 สโมสร ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, นครปฐม, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, ราชบุรี, เพชรบุรี ไล่ลงมาทางใต้จนถึง อ.เบตง จ.ยะลา สโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ต ได้ทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อเนื่องมากว่า 40 ปี ไม่ว่าด้านสนับสนุนการศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน บรรเทาและฟื้นฟูภัยพิบัติน้อยใหญ่ รวมทั้งช่วงที่สึนามิถล่มกลุ่มจังหวัดอันดามันในปีพ.ศ. 2547 และล่าสุดการชะงักงันด้านเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19
    

โรตารีมีอายุกว่า 100 ปี ถือกำเนิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2118 มีโครงสร้าง รูปแบบ และวัฒนธรรมการบริหารงานองค์กรที่ชัดเจน เอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือการหมุนเวียน ให้โอกาสผู้นำใหม่ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นสโมสร ภาค หรือโรตารีสากล ขึ้นมาทำหน้าที่แทนผู้ที่หมดวาระ ในวันเริ่มปีโรตารี ณ วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี 
    

โดยก่อนที่ผู้นำในระดับต่างๆ จะขึ้นมาปฏิบัติงาน จะต้องผ่านการอบรมให้ทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ วิธีทำงาน วิถีของผู้นำ เป็นต้น ในวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 ที่จะถึงนี้ จะมีการอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านมูลนิธิโรตารี นายกสโมสร เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวมไปถึงพิธีสถาปนาผู้ว่าการภาค 3330 ปีโรตารี 2564-2565 โดยมีนางวรรณา นิเทศนพกุล สังกัดสโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ เป็นประธานจัดการประชุมอบรมภาคในครั้งนี้
  จังหวัดภูเก็คคาดหวังการจัดงานอบรมภาคประจำปีของภาค 3330 โรตารีสากล มีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวการจัดอบรมภาคของโรตารีที่ภูเก็ต 

ด้านนายณรงค์ วุ่นชิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การสนับสนุนกับทุกองค์กร ที่เข้ามาจัดงานในภูเก็ต เพราะถือเป็นการช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ภาครัฐเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะผลักดัน แก้ไขปัญหา แต่หากมีองค์กรจากเอกชนเข้ามาช่วยเหลืออีกทาง ก็จะทำให้การพัฒนาฟื้นฟูทำได้เร็วขึ้น เชื่อว่าการอบรมของโรตารีภาค 3330 ในครั้งนี้ จะช่วยให้ธุรกิจทัวร์ โรงแรม ร้านอาหาร และร้านขายของชำร่วย คึกคักขึ้น
    

ด้านนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ภูเก็ต กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณ ภาค 3330 โรตารีสากล ที่เลือกจังหวัดภูเก็ตจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ทางอบจ.ภูเก็ตยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
    

ด้านนางวรรณา นิเทศนพกุล ประธานจัดงานอบรมภาค 3330 ประจำปี 2564 - 2565 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายกและสมาชิกของโรตารีทั้ง 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต อันประกอบด้วย สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีจังชีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเช้าท์ สโมสรโรตารีชิโนภูเก็ต สโมสรโรตารีพรหมเทพภูเก็ต สโมสรโรตารีเหมืองแร่ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลงานในแต่ละส่วน 
    

นอกจากนี้เรายังได้รับความร่วมมือจากส่วนงานราชการ ทั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านนายก อบจ. สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานภูเก็ต และองค์กรเอกชนอีกหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน เรามีการเปิดช่องทางให้กับธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต ส่งผ่านข้อมูลธุรกิจ ทั้งบริการและธุรกิจการขายสินค้า ตรงไปยังสมาชิกของภาค 3330 อีกด้วย 
    

ในโอกาสนี้เราได้รับการสนับสนุนห้องพักจากวิลล่าออนเดอะร็อคส์ วิลล่าอินเดอะการ์เด้นท์ เดอะวิจิตร รีสอร์ท เทมส์ธาราพูลวิลล่าราไวย์ อันดามันตรา โรงแรมดวงจิตรีสอร์ท แอนด์ สปา เพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับผู้มาร่วมประชุม  นอกจากธุรกิจโรงแรมแล้ว เรายังได้รับการสนับสนุนจาก ร้านพรทิพย์ชีสโตร์ พัชรีทัวร์ ร้านอาหารเดอะ แครป เฮาส์ อีกด้วย คณะกรรมการจัดงานร่วมกันรังสรรค์งานในครั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมประชุม และเรายังเปิดแนวทางสร้างโอกาส ตามคติพจน์ประจำปีของโรตารีในปีนี้ให้กับธุรกิจชุมชนในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ปักหมุดภูเก็ต"โรตารี"นับพันร่วม"งานอบรมภาค"ประจำปี     


ปักหมุดภูเก็ต"โรตารี"นับพันร่วม"งานอบรมภาค"ประจำปี

นางวรรณา กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับมาตรการการป้องกันโควิด-19 นั้น เราให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านดาวน์โหลดโปรแกรม หมอชนะ ตรงประตูทางเข้าโรงแรมมีเครื่องวัดอุณหภูมิทุกคนที่เข้ามาในโรงแรม หน้าห้องประชุมเราได้เตรียมเครื่องเทอร์โมสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ และจัดแอลกอฮอล์หน้าห้องประชุมทุกห้อง ทางโรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ในการประชุมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังจบการประชุม การจัดที่นั่งมีการเว้นระยะห่าง และผู้เข้าประชุมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัย 
    

สมาชิกโรตารีทั้ง 9 สโมสรในจังหวัดภูเก็ต ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นอกจากการดูแลเรื่องความปลอดภัยในสุขภาพแล้ว รวมถึงสาระอันเป็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการประชุมแล้ว ความประทับใจ ความสุข ในการมาเยือนภูเก็ตจะเกิดกับผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านอย่างแน่นอน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend