"เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก 4,000 บาท ใช้จ่ายได้ที่ไหนบ้าง

05 มี.ค. 2564 | 03:45 น.

"เราชนะ" กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก 4,000 บาท เริ่มใช้จ่ายวงเงินได้เมื่อไหร่ ที่ไหนบ้าง

โครงการ"เราชนะ" กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง”ได้  ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ เป็นต้น ลงทะเบียนโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 และทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 หากผ่านคัดกรอง จะได้รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก จำนวน 4,000 บาท ในวันนี้ (5 มี.ค.64)

เริ่มใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์  www.เราชนะ.com  หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โดยจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกจำนวน 4,000 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card) กับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ"เราชนะ"  ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 

\"เราชนะ\" กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รับวงเงินสิทธิ์งวดแรก 4,000 บาท ใช้จ่ายได้ที่ไหนบ้าง

ที่มาอินโฟกราฟิก : เว็บไซต์  www.เราชนะ.com

กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีไทม์ไลน์วงเงินสิทธิ์ ดังนี้ 

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564  มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้

งวดแรก วันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท 

งวดที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

งวดที่ 4 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564  มีไทม์ไลน์รับโอนวงเงินสิทธิ์ ดังนี้ 

งวดแรก วันที่ 19 มีนาคม 2564  ได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก 6,000 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท