svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ส่งออกข้าวมกราฯ64 ไทยร่วงอันดับ 4 โลก

02 มีนาคม 2564

ส่งออกข้าวม.ค. 64 ร่วงทั้งปริมาณและมูลค่า ทำไทยร่วงอันดับ4ของโลก เหตุผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดประกอบกับราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่ง คาดเดือนก.พ. ส่งออกได้4-5แสนตันจากสัญญาค้างส่งมอบ

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์  นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2564 ว่า มีปริมาณ 421,477 ตัน  มูลค่า 7,826 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง 12.2% และ 15.4% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2563 ที่มีการส่งออกปริมาณ 480,102 ตัน มูลค่า 9,257 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยหล่นลงไปอยู่ในอันดับที่ 4 เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกข้าวรายอื่นๆ ซึ่งนำโดยอินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงประสบปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมากจึงทำให้ผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากแหล่งที่มีราคาถูกกว่า ส่งผลให้การส่งออกข้าวขาวมีปริมาณ 145,085 ตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศแคเมอรูน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จีน โมซัมบิก ฟิลิปปินส์ เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 118,174 ตัน เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ส่วนใหญ่ส่งไปตลาดหลักในแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ เยเมน เบนิน แคเมอรูน เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 97,971 ตัน ลดลง 32.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดหลัก เช่น สหรัฐฯ ฮ่องกง จีน แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น

ส่งออกข้าวมกราฯ64  ไทยร่วงอันดับ 4 โลก

อย่างไรก็ตามสมาคมฯคาดว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณส่งออกข้าวจะอยู่ที่ประมาณ 400,000-500,000 ตัน เนื่องจากผู้ส่งออกยังคงมีสัญญาค้างส่งมอบให้กับผู้ซื้อในแถบแอฟริกา เอเชีย และอเมริกา ทั้งในส่วนของข้าวขาว ข้าวนึ่ง และข้าวหอมมะลิ ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่ๆยังมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากราคาข้าวขาวและข้าวนึ่งของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งมาก ประกอบกับค่าเงินบาทก็ยังคงอยู่ในทิศทางแข็งค่า ส่งผลให้ในขณะนี้ข้าวขาว 5% ของไทยราคาอยู่ที่ 549 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 513-517, 398-402 และ 438-442 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ 

 

ส่วนข้าวนึ่งของไทยราคาอยู่ที่ 557 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวนึ่งของอินเดีย และปากีสถาน อยู่ที่ 383-387 และ 457-461 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ตามลำดับ

ส่งออกข้าวมกราฯ64  ไทยร่วงอันดับ 4 โลก

ข้อมูลจากข้อมูลของกรมศุลกากร การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2564 มีปริมาณ 421,477 ตัน มูลค่า 7,826.1 ล้านบาท  หรือ262.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  โดยปริมาณส่งออกลดลง 23.2% และมูลค่าลดลง 16.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563   ที่มีการส่งออกปริมาณ 548,958 ตัน มูลค่า 9,342.7 ล้านบาท หรือ312.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ