มติบอร์ด JMART ไฟเขียว TIS Inc ถือหุ้น "เจ เวนเจอร์ส" 16.67%

15 ก.พ. 2564 เวลา 12:26 น.281

JMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดไฟเขียวปรับครงสร้างผู้ถือหุ้น ‘เจ เวนเจอร์ส’ เปิดทาง ‘TIS Inc’ เข้าถือหุ้น 16.67% พร้อมประกาศเพิ่มทุน 184 ล้านบาท

วันนี้ (15 ก.พ.) บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 โดยคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด โดยบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นในบริษัท
ย่อยตกลงจะลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้นักลงทุน คือ TIS Inc เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยในสัดส่วน 16.67% และการเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อ และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
 

ในการดำเนินการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัท เจ เวนจอร์ส จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 120 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ 92 บาท มูลค่ารวม 184 ล้านบาท เพื่อออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นของบริษัทย่อยจะสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้ TIS สามารถเข้าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2 ล้านหุ้น ซึ่งเท่ากับ 16.67% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น เจเวนเจอร์ส

ทั้งนี้ TIS ประกอบธุรกิจบริหารและเป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คลาวด์ การพัฒนาซอฟแวร์ การให้บริการโซลูชั่นทางด้านธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์โดยแบ่งเป็นการให้บริการทางด้านไอที ไอทีทางการเงิน ไอทีสำหรับอุตสาหกรรม การให้บริการทางด้านธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) และอื่นๆ 

ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะทำให้บริษัทย่อยจะมีโอกาสได้รับการถ่ายทอดทางเทคโนดลยีจากผู้ถือหุ้นที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT ระดับโลก และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดเพิ่มจากเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นใหม่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"เจมาร์ท" ปิดดีลร่วมทุน KB Kookmin Card ดัน"เจ ฟินเทค"ท็อป 5 ธุรกิจสินเชื่อ

เจมาร์ทรุกอีเวนต์ VR โกยยอดท้ายปี 20 ล้าน

“เจมาร์ท”รับอานิสงส์“ช้อปดีมีคืน”

‘อดิศักดิ์’ไล่ดิสรัปต์คู่แข่ง เจมาร์ท หมดยุคขาดทุน

เบื้องหลังเจ มาร์ท ดึงแบงก์เกาหลีปิดดีล JFintech

แท็กที่เกี่ยวข้อง