“ กรมพัฒน์” ชวนใช้บริการออนไลน์ ห่างไกลไวรัสโควิด-19

12 ม.ค. 2564 เวลา 10:43 น.61

กรมพัฒน์ฯ ห่วงใยประชาชชน ผู้ประกอบการ ท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ชวนใช้บริการผ่านออนไลน์ทั้ง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย เพื่อเลี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมได้วางนโยบายการทำงานอย่างชัดเจน เน้นอำนวยความสะดวกและการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและประชาชน พร้อมทั้งนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการพัฒนาระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ตลอดจนยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 “โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทุกคนต้อง ‘อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ’ รวมทั้ง ต้องปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจได้อย่างปลอดโรค ปลอดภัย ซึ่งการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการหลีกเลี่ยงการพบปะหรือเข้าไปในหมู่คนจำนวนมาก ลดการสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงที่อาจไม่รู้จัก เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อีกทางหนึ่ง”

 

 

ทั้งนี้กรมฯ ได้พัฒนากระบวนงานให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป โดยผู้ประกอบการสามารถใช้บริการกรมฯ ด้านต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น *การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) *การบริการออกหนังสือรับรอง/รับรองสำเนานิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) *การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ซึ่งสามารถรับได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ มารับด้วยตนเอง ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate File) *การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านธนาคาร (e-Certificate) *การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ (DBD e-Filing) *การให้บริการ DBD Business Data Warehouse การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล และผลการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนิติบุคคลและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ *การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลทางแอพพลิเคชั่น DBD e-Service และ *ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง