เตรียมพร้อม !ก่อนเปิด " สถานีกลางบางซื่อ" 

02 ธ.ค. 2563 เวลา 11:45 น.2.9k

 

นับถอยหลังไปต้นปี 2564  พื้นที่  274,192 ตารางเมตร ของสถานีกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเดินทางของระบบรางและศูนย์กลางการเชื่อมโยงเดินทางระบบรางแห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยการรวบรวมการเดินรถไฟทุกรูปแบบมาไว้ที่เดียว ทั้งรถไฟทางไกลสายเหนือ สายตะวันออก สายใต้ รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน และรถไฟความเร็วสูงที่จะพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้สถานีกลางบางซื่อสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆ

 

ได้แก่ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน บางซื่อ – ตลิ่งชัน  ที่เตรียมความพร้อม เปิดให้บริการ เดือนมีนาคม อีกทั้งยัง เชื่อมการเดินทางรถไฟฟ้ามหานคร หรือ MRT สายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อ - หัวลำโพง  รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสถานีหลักสี่  และต่อไปยังรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย – มีนบุรีขณะพื้นที่โดยรอบทั้งภาคเอกชนและหน่วยงาน ขยับพัฒนารองรับความเป็นเมืองพาณิชยกรรมขนาดใหญ่สร้างความเจริญให้กับพื้นที่และการขยายตัวของชุมชนใหม่ส่งผลให้ราคาที่ดินขยับสูง       
 

 

อย่างไรก็ตาม  วันที่ 2 ธ.ค. 2563 นาย พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ร่วมเยี่ยมชมพื้นที่สถานีกลางบางซื่อก่อนเปิดใช้งานจริงในปี 2564 โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทาและผู้ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมพื้นที่ในครั้งนี้สำหรับโดยพื้นที่ภายในสถานีกลางบางซื่อ แบ่งออกเป็น 4 ชั้น คือ 
1) ชั้นใต้ดิน เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถประมาณ 1,700 คัน 
2) ชั้นที่ 1 ชั้นจำหน่ายตั๋ว และร้านค้า 
3) ชั้นที่ 2 ชานชาลารองรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกล 8 ชานชาลา 
4) ชั้นที่ 3 รถไฟความเร็วสูง เชื่อมสู่ภูมิภาค 10 ชานชาลา และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศ (Airport Rail link) 2 ชานชาลา

 

 

 

นอกจากนี้ในส่วนของรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ – รังสิต ที่กำลังจะเริ่มต้นให้บริการประชาชนจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างย่านใจกลางเมืองกับย่านชานเมืองให้รวดเร็วมากขึ้น ด้วยเวลาการเดินทางจากสถานีต้นทาง ถึงปลายทางเพียง 30 นาทีด้วยความเร็ว 120 กม. ต่อชั่วโมง และมีรถไฟออกจากชานชาลาทุกๆ 5-7 นาที โดยสามารถรองรับผู้โดยสายได้มากกว่า 2,800 คน สามารถถ่ายเทผู้โดยสายจากท้องถนนเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะทางรางที่สะดวกและปลอดภัยได้เป็นจำนวนมาก 

 

จากการดำเนินการเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าภาครัฐได้มีการมุ่งมั่นพัฒนาระบบคมนาคมทางรางของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการเดินรถไฟให้มีประสิทธิภาพ พร้อมพลิกโฉมสถานีกลางบางซื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งในอนาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง