19 เมษายน 2021

เช็กเลย"สินเชื่อบุคคล"ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ เงื่อนไขแบงก์ไหนดีสุด

27 Nov 2020 12:43 น.
อ่าน 14,903 ครั้ง

เช็กเลย"สินเชื่อบุคคล"ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ เงื่อนไขแบงก์ไหนดีสุด

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจและพนักงานเงินเดือน  ทำให้ "สินเชื่อบุคคล" หรือ"สินเชื่อเอนกประสงค์" กลายเป็นที่พึ่ง  โดยเฉพาะสินเชื่อที่มีเงื่อนไขยืดหยุ่น"ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์และคนค้ำฯ " 


 

จากการสำรวจของ"ฐานเศรษฐกิจ" พบว่าสินเชื่อบุคคลกลุ่มนี้ ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ ต้องเป็นผูู้มีรายได้ประจำ  อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาในการผ่อนจะต้องไม่เกิน 60 ปี  เป็นพนักงานประจำมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท อายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน

 

โดยส่วนใหญ่วงเงินกู้จะอนุมัติไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1.5 - 2.0 ล้านบาท ผ่อนนาน 60 เดือน (ยกเว้นบางแห่งผ่อนได้ถึง 72 เดือน ) คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ย และพิเศษกรณีที่เป็นพนักงานมีเงินเดือนผ่านธนาคาร จะได้รับอัตราดอกเบี้ยถูกกว่า ผู้กู้ทั่วไป กรณีผิดนัดชำระจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% และมีค่าติดตามทวงหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี 

 

 

เช็กเลย"สินเชื่อบุคคล"ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำ เงื่อนไขแบงก์ไหนดีสุด

 เทียบ"อัตราดอกเบี้ย" แบงก์ไหน เงื่อนไขดีกว่า ?

 

 

 

1.สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ธ.กรุงเทพ ดอกเบี้ย 16-23% (ลดต้นลดดอก ) เงื่อนไขต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร

 

- วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23%ต่อปี 

- วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี

- วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,000- 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี

- วงเงินกู้ตั้งแต่ 200,001- 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี

-วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% ต่อปี

 

กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 20% ผ่อนเดือนละ 2,800 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

 

 

 

2.สินเชื่อ ธ.กรุงไทย Smart Money ดอกเบี้ย 20- 22.0% ( แบบดอกเบี้ยคงที่ )

 

กรณีกู้วงเงิน 1 แสนบาท  อัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี  ผ่อนเดือนละประมาณ 2,761 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

 

 

 

3.สินเชื่อเงินเด่วน Xpress Loan ธ.กสิกรไทย ดอกเบี้ยเงินกู้ 19-25.0% (ลดต้นลดดอก)

 

กรณีลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

 

- วงเงินอนุมัติ  6,000 - 80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี

- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001- 240,000 บาท ดอกเบี้ย 21% ต่อปี 

-วงเงินอนุมัติตั้งแต่  240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 17% ต่อปี

 

 

อัตราดอกเบี้ยผู้มีรายได้ประจำทั่วไป 

 

- วงเงินอนุมัติ 6,000-80,000 บาท ดอกเบี้ย 25% ต่อปี

- วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 80,001-240,000 บาท ดอกเบี้ย 22% ต่อปี 

- วงเงินอนุมัติตั้งแต่  240,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 19% ต่อปี

 

กรณีกู้วงเงิน 100,000 บาท  สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 21% ต่อปี  ส่วนกรณีที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี  ผ่อนต่อเดือนประมาณ 2,800 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

 

 

 


4.สินเชื่อธ.ไทยพาณิชย์ ( สปีดี้โลน ) ดอกเบี้ย 15.99 -25.0% (ลดต้นลดดอก )

 

 

วงเงินกู้อนุมัติตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป

- เดือนที่ 1-12  คิดดอกเบี้ย 15.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 21.50% ต่อปี 

 

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 500,000 - 999,999 บาท

- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 17.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไป รับดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี

 

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000- 499,999 บาท

- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 19.99% ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 23.50% ต่อปี

 

วงเงินอนุมัติตั้งแต่  50,000- 149,999 บาท

- เดือนที่ 1-12 คิดดอกเบี้ย 24.00 % ต่อปี เดือนที่ 13 เป็นต้นไปรับดอกเบี้ย 25.00% ต่อปี

 

วงเงินอนุมัติตั้งแต่  10,000-  49,999 บาท

- คิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี 

 

 

กรณีกู้วงเงิน  100,000 บาท เดือนที่ 1-12 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี เดือนที่ 13% เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย 25% ต่อปี  ผ่อนเดือนละประมาณ 3,000 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน  หรือผ่อนเดือนละ 2,700 บาท ระยะเวลา 72 เดือน       

 

 

 

5.สินเชื่อหมุนเวียน ธ.กรุงศรี  ดอกเบี้ย 9.99 - 25.0% ( ลดต้นลดดอก)

 

 

- อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี และอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

- อัตราดอกเบี้ย10.99%ต่อปี 6 เดือนแรกสำหรับพนักงานที่มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่3 หมื่นบาทและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 6       หมื่นบาทขึ้นไป 

- อัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 12 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีรายได้ตั้งแต่ 1.5 แสนบาทขึ้นไปและได้รับสินเชื่อตั้งแต่3แสนบาทขึ้นไป และ   รับเงินกู้โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

 

กรณีกู้ในวงเงิน 1 แสนบาท เป็นพนักงานที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปีผ่อนเดือนละประมาณ 2,877 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน 

 

กรณีกู้ในวงเงิน 1 แสนบาท ไม่มีบัญชีเงินเดือนผ่านผ่านธนาคาร คิดอัตราดอกเบี้ย 10.99% ต่อปี 6 เดือนแรก หลังจากนั้นอยู่ที่ 24% ผ่อนเดือนละประมาณ  2,877 บาท ระยะเวลาผ่อน 60 เดือน

 

 

 

6.สินเชื่อ TMB Cash2Go  อัตราดอกเบี้ย14-25% ต่อปี

 

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ( อัตราดอกเบี้ยปกติ )

 

- รายได้ประจำต่อเดือน 20,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี

- รายได้ประจำต่อเดือน  30,000 - 49,999 บาท รับดอกเบี้ย 21% ต่อปี

- รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 - 99,999 บาท รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี

- รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 17% ต่อปี

 

 

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ใช้บัญชีออลล์ฟรี + Direct Debit) ดอกเบี้ยถูกกว่า 3%

- รายได้ประจำต่อเดือน  15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี

- รายได้ประจำต่อเดือน  30,000 - 49,999 บาท รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี

- รายได้ประจำต่อเดือน 50,000 - 99,999 บาท รับดอกเบี้ย 16% ต่อปี

-  รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 14% ต่อปี

 

ทั้งนี้นอกจากดอกเบี้ยแล้ว  ผู้กู้ที่ได้รับอนุมัติวงเงิน ยังมีรายจ่าย ค่าอากรแสตมป์ วงเงินกู้  2,000 บาทต่ออากร 1 บาท, เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท,ค่าติดตามทวงหนี้ 100 บาท/ รอบบัญชี และกรณีผิดนัดชำระหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยสูงสุดที่ 25%

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend