ธนาคารออมสิน สินเชื่อพลังฐานราก เปิดวิธีการทำสัญญาผ่านแอป “MyMo”

08 พ.ย. 2563 | 09:41 น.

ธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก เปิดรายละเอียดวิธีการทำสัญญาผ่านแอปปพลิเคชั่น “MyMo” หลังได้รับสิทธิกู้สูงสุด 5 หมื่นบาท

วันที่ 8 พ.ย. จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ชื่อ ธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก รอบ2 เปิดให้ประชาชนกู้ได้สูงสุด 50,000 บาท สำหรับอาชีพอิสระ และ ลูกจ้างประจำ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

18 ขั้นตอนยื่นคำขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน เช็กที่นี่

“ธนาคารออมสินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เปิดรายละเอียดคำถามที่พบบ่อยเช็กที่นี่

ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อพลังฐานรากรอบ 2 กู้สูงสุด 50,000 บาท

เช็กด่วน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ออมสิน ปรับเงื่อนไขอนุมัติง่ายขึ้น เปิดลงทะเบียนแล้ว

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้กู้ทำรายละเอียด MyMo ในสินเชื่อธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนที่ ออมสินสินเชื่อพลังฐานราก กำหนดแล้ว

ขั้นตอนสุดท้าย ธนาคารออมสินสินเชื่อพลังฐานราก มีรายละเอียดดังนี้

อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ

1.ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143

2.ลูกค้ารับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

 

การทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก

1.กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)

2.เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า

3.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับ

เงื่อนไขของสัญญา” และกด "ยอมรับ"

4.กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้

5.กดรับรหัส OTP

6.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน”

7.แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด "เสร็จสิ้น" โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง

ธนาคารออมสิน สินเชื่อพลังฐานราก เปิดวิธีการทำสัญญาผ่านแอป “MyMo”