ม. แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ขอแบนทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

22 ต.ค. 2563 เวลา 6:04 น.815

องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ยกเลิกทุกกิจกรรมนักศึกษาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออก แถลงการณ์จุดยืนขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วานนี้ (21 ต.ค.) ต่อประเด็นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักศึกษา ซึ่งภายในแถลงการณ์ระบุว่า

 

“ตามหลักการปกครองของประเทศไทยซึ่งยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนถือเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยชอบธรรมและเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลโดยจะไม่มีผู้ใดมาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใดได้ตามหลักรัฐธรรมนูญ

 

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมและพิทักษ์สิทธินักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลัก เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ จึงขอประกาศจุดยืนขององค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต่อทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เกิดการละเมิดสิทธินักศึกษา ดังนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แถลงการณ์นายกฯ “ถอยคนละก้าว เข้าสภา ใช้สติและปัญญา แก้ปัญหาร่วมกัน

แถลงการณ์แพทย์ 386 รายชื่อ กรณีสลายการชุมนุม ม็อบคณะราษฎร

แถลงการณ์ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ทางองค์กรนักศึกษาไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านกิจกรรมนักศึกษาทุกกิจกรรมที่ซ่อนเร้น และแอบแฝงการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อมุ่งสู่หลักประชาธิปไตยสากล เพราะกิจกรรมใดก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยย่อมเป็นแหล่งบ่มเพาะไปสู่อำนาจนิยมเผด็จการซึ่งขัดต่อหลักการประชาธิปไตย

ทั้งนี้ ทางองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงมีมติเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย องค์กรนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรทุกคณะ/วิทยาลัย โดยจะไม่มีกิจกรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามหลักการปกครองของประเทศไทย เพราะเสรีภาพของมนุษย์เป็นสิ่งที่พึงมีและไม่ควรถูกลิดรอนและละเมิดไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตาม”

ม. แม่โจ้ ออกแถลงการณ์ ขอแบนทุกกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

แท็กที่เกี่ยวข้อง