7 มีนาคม 2021

ยื่นหนังสือถึงนายกฯปรับเบี้ยคนพิการ1,000บ.ถ้วนหน้า

05 Oct 2020 00:00 น.
อ่าน 4,506 ครั้ง

ยื่นหนังสือถึงนายกฯปรับเบี้ยคนพิการ1,000บ.ถ้วนหน้า

6 ตุลาคม 63 "องค์กรคนพิการ" เตรียมยื่นหนังสือถึง"นายกฯ"เรียกร้องนำ "งบกลาง" มาจัดสรรปรับสวัสดิการเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทต้องได้ทุกคน


นายสุชาติ โอวหวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก " สุชาติ โอวาทวรรณสกุล " โดยเผยว่า หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เบี้ยคนพิการถูกปรับเป็น 1,000 บาท แต่การปรับดังกล่าวไม่ได้ทุกคน ดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ จึงต้องการเรียกร้องให้มีการปรับเบี้ยให้คนพิการทุกคน 


โดยในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.  เตรียมเข้าไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ณ   ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร
 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องสำหรับหนังสือที่เตรียมยื่นต่อนายกรัฐมนตรี จะถูกยื่นในนาม สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ เรื่อง ขอการสนับสนุนให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 


ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากเดือนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่กลุ่มคนพิการ 2 กลุ่ม ได้แก่


 1) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) จำนวน1,100,000 คน และ


 2) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่อายุไม่เกิน 18 ปื จำนวน 120,000 คน รวมจำนวน คนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มทั้งสิ้น จำนวนประมาณ 1,220,000 คน  (อ้างอิงจาก https://www.thaigoy.go.th/news/contents/details/29917)


 


ทว่ายังมีคนพิการจำนวนอีกประมาณ 800,000 คน จากจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการทั้งหมด 2,027,500 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 http://depgoth/ContentMiew/6113  ) ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) แต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 


โดยเฉพาะคนพิการรุนแรงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คนพิการที่ไม่มีงานทำหรือตกงานอาทิ กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากหรือกลุ่มหมอนวดพิการ ซึ่งคนพิการเหล่านี้ล้วนมีต้นทุนในการ ดำรงชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป   รายละเอียดตามที่ปรากฏตาม Facebook ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1224299811259810


สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมาย ด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงใคร่ขอให้รัฐบาลนำ "งบกลาง" มาจัดสรรเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือให้คนพิการทุกคนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยถ้วนหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


ดังเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ลดความ เหลื่อมล้ำ และไม่สร้างการเลือกปฏิบัติระหว่างคนพิการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความกรุณาสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการนำ "งบกลาง" มาจัดสรรปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทโดยถ้วนหน้า 


ขอการสนับสนุนให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้า

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend