11 พฤษภาคม 2021

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

28 Sep 2020 20:45 น.
อ่าน 130 ครั้ง

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริิมการปกครองท้องถิ่น นางสาวลัดดาวรรณ น้อยอรุณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563โดยในปีนี้คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 178,200,000 บาท โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 54 แห่งที่ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่น และประเภททั่วไป รวมถึงรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 62 แห่ง และรางวัลผ่านเกณฑ์การประเมินรอบสถาบันการศึกษา จำนวน 103 แห่ง

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

สถ. ยกย่อง 54 อปท. ต้นแบบ คว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2563

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend