15 มิถุนายน 2021

บัญชีกลาง ปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ

28 Sep 2020 18:43 น.
อ่าน 19,856 ครั้ง

บัญชีกลาง ปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ

กรมบัญชีกลาง ปรับปรุงเกณฑ์จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - คนพิการของอปท. เตรียมพร้อมงบฯปี64 จี้ "อปท.-สถ."ตรวจสอบยอดเงินให้พอ


หลังเกิดความวุ่นวายในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและ เบี้ยคนพิการ ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา จากการที่กระทรวงการคลังกำหนดให้กรมบัญชีกลางทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้มีสิทธิฯ แทน อปท.

 

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดี กรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 มีการจัดสรรงบประมาณงบ เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการให้ อปท. โดยผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และจัดสรรให้เทศบาลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ได้แก่ เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

บัญชีกลาง ปรับเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการดังนั้น เพื่อให้การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก คล่องตัว กรมบัญชีกลาง จึงยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ โดยจะเป็นการเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น

 

อย่างเช่น กรณี อปท. ที่รับงบประมาณผ่าน สถ. กำหนดให้ สถ. ตรวจสอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลังของ อปท.แต่ละแห่งให้เพียงพอ เพื่อกรมบัญชีกลางจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิฯ ได้ทันกำหนดระยะเวลา และการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของเทศบาล


“ในปีงบประมาณ 2564 กรมบัญชีกลางยังคงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลยืนยันเดินหน้าจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ

กรมบัญชีกลางแจงทุกประเด็นจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-ความพิการล่าช้า

เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ จัดสรรลงพื้นที่แล้ว 4.8 พันล้าน พร้อมจ่าย 22 ก.ย.

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend