svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก

24 กันยายน 2563

   สสว.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงานยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ช่วยเสริมสมรรถนะเชื่อมโยงเครือข่ายฝ่าวิกฤตโควิด

 

    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดงาน “การยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก” ในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมุ่งเสริมสมรรถนะSMEsใต้ให้เชื่อมโยงเครือข่ายขยายตลาดสู่เวทีโลก 

สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก
 น.ส.นิธิวดี สมบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs  สสว. กล่าวว่า ได้ร่วมกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม.อ. สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างโอกาสและหาทางออกเพื่อฝ่าวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไทยยังมีโอกาสที่ดีมีแนวโน้มสามารถขยายธุรกิจได้อีกมาก 
  สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก    

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ ม.อ. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ได้สร้างผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทยกว่า 1.33 ล้านราย สร้างความเสียหายมากกว่าแสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงของทุกภาคส่วนธุรกิจ ดังนั้นการจัดงาน การยกระดับผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก (Elevate entrepreneurs from the southern  to the Global market) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงาน สสว. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งส่งเสริมการตลาดและสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อที่จะได้มีแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการโดยการเชื่อมโยงเครือข่าย (Networking) กับคู่ค้าธุรกิจอย่างเหมาะสมอีกด้วย

สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก

สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก

ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 ของ สสว. เป็นหนึ่งในโครงการที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินการทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ไทยในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะการประกอบการให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 

สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก
    

งานนี้พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ 3 กิจกรรม คือ
    

1. จัดอบรมหลักสูตร “กรอบแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ และเขียนแผนธุรกิจในยุค COVID-19” ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 314 ราย
สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก     

2. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการเชิงลึก 50 ธุรกิจ ให้ได้รับการยอมรับในตลาดไทย และสามารถแข่งขันได้อย่างทัดเทียมธุรกิจต่างชาติ
    

3.เครือข่าย (Networking) เพื่อเชื่อมคู่ค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการภาคใต้สู่ตลาดโลก  จำนวน 50 ธุรกิจ มีห้างค้าปลีกใหญ่ให้ข้อมูลแนวทางรับซื้อสินค้า SMEs ไทย 
สสว.-ม.อ.ลมใต้ปีกหนุน"SMEsใต้"สู่โลก