ข้าราชการโคราช เฮ! จอง"บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์"ได้แล้ว

19 ส.ค. 2563 | 10:50 น.

กรมธนารักษ์เปิดให้ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่รัฐ จอง "บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์" แล้วตั้งแต่วันที่ถึง 24 ส.ค. ธอส.พร้อมปล่อยกู้ 100%

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดี กรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ ได้จัดทำโครงการ “บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์”บน ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม. 2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ทั้งแปลงประมาณ 31-1-89 ไร่ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อ 100 % พร้อมดอกเบี้ยอัตราพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ  โดยสามารถจองสิทธิผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://trdhome.treasury.go.th/index ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2563 

ข้าราชการโคราช เฮ!  จอง\"บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์\"ได้แล้ว

สำหรับโครงการ บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ แบ่งออกเป็นบ้านชั้นเดียว จำนวน 84 หลัง/แปลง แปลงละ 100 ตารางวา มีบ้าน 3 รูปคือ

 

บ้านแบบ A  3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (จำนวน 36 หลัง) ราคา 1,900,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 216.76 ตารางเมตร

ข้าราชการโคราช เฮ!  จอง\"บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์\"ได้แล้ว

 

บ้านแบบ B  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (จำนวน 32 หลัง) ราคา 1,500,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 149.82 ตารางเมตร

ข้าราชการโคราช เฮ!  จอง\"บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์\"ได้แล้ว

 

บ้านแบบ C  2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ (จำนวน 16 หลัง) ราคา 1,300,000 บาท เนื้อที่ใช้สอยรวม 118.71 ตารางเมตร

ข้าราชการโคราช เฮ!  จอง\"บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์\"ได้แล้ว

ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการจองบ้านสวัสดิการ จะต้องมีคุณสมบัติคือ


กลุ่ม 1 ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวมทั้งข้าราชการบำนาญ
กลุ่ม 2 ข้าราชการและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลุ่ม 3 เจ้าหน้าที่องค์กรอื่นของรัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

"ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี สามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าตามระเบียบ อัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุผ่อนปรนจากระเบียบ 25% และสามารถนำสิทธิการเข้าร่วมโครงการไปเบิกค่าเช่าบ้าน และนำสิทธิการเช่าไปผูกพันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ตามระเบียบ และสามารถนำบ้านไปให้บุคคลอื่นอยู่อาศัยหรือให้เช่าช่วงได้"