คุม “ระบาดโควิด”กรมขนส่ง ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ

15 ก.ค. 2563 เวลา 12:15 น.306

กรมการขนส่งทางบก ย้ำ! รถโดยสารสาธารณะต้องให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ ภายใต้รูปแบบ New Normal ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 

 

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น ระยอง สระบุรี นครสวรรค์ เลย ยโสธร อุทัยธานี ปราจีนบุรี ราชบุรี อุตรดิตถ์ ศรีสะเกษ สมุทรปราการ ตราด มุกดาหาร กาญจนบุรี อุบลราชธานี สุรินทร์ ชุมพร พะเยา ประจวบคีรีขันธ์ บึงกาฬ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น นครนายก อำนาจเจริญ ลำปาง คุม “ระบาดโควิด”กรมขนส่ง ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ

กาฬสินธุ์ ลำพูน สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง กำชับผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานขับรถและผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสารทั้งภายในรถโดยสารและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร  พร้อมกำชับให้ใช้แพลตฟอร์มไทยชนะมาช่วยในการป้องกันและควบคุมโรคด้วย โดยให้ผู้ประกอบ คุม “ระบาดโควิด”กรมขนส่ง ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ

การขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบระชาชน  สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584

 

 

 

 

คุม “ระบาดโควิด”กรมขนส่ง ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ

ทั้งยังตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรถรับส่งนักเรียน ต้องมีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียนทุกคนที่ใช้บริการ กำชับการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง  ทั้งพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ควบคุมนักเรียน และนักเรียน  จัดให้มีแอลกอฮอล์ชนิดเจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำรถ ทำความสะอาดรถรับส่งนักเรียนก่อนและหลังการให้บริการแต่ละรอบ และบันทึกข้อมูลการใช้บริการแต่ละรอบของนักเรียน

 

ในส่วนของ การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการภายใต้รูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่สำนักงาน ดังนี้

•เปิดให้บริการจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue  เพื่อบริหารจัดการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการในแต่ช่วงเวลาให้มีเหมาะสมและปลอดภัย

•ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิประชาชน ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน

•ดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการ  ติดตั้ง Table Shield กั้นระหว่างผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่

•ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น รวมถึงห้องอบรมและห้องทดสอบภาคทฤษฎี และภายในรถที่ใช้ในการทดสอบขับรถด้วย

•จัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเพียงพอ

•การขอรับใบอนุญาตขับรถ มีการปรับรูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  โดยลดการสัมผัสกับอุปกรณ์ทดสอบเฉพาะเท่าที่จำเป็น และมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ สถานที่ ที่นั่งพักคอย เคาน์เตอร์ อย่างสม่ำเสมอ การจัดสถานที่เว้นระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

•ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง