"สำนักนายกฯ" แจ้งทุกหน่วยงานจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" 28 กรกฎาคม 2563 

01 ก.ค. 2563 เวลา 0:34 น. 29.9k

สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานราชการ เตรียมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 

วันที่ 30 มิ.ย.63 นางสาวอรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือลงวันที่ 30 มิถุนายน ถึงทุกกระทรวง เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ระบุว่า

ด้วยในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร รัฐบาลเห็นสมควร ดําเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563  

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดําเนินการ ดังนี้

1. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม เครื่องราชสักการะ และจัดที่สําหรับลงนามถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและ บ้านเรือน

ตลอดจนตกแต่งซุ้มและประดับไฟตามสถานที่และถนนสายหลัก จัดทําคําถวายพระพรชัยมงคล บนหน้าหลักของเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563 ดําเนินการด้วยความสมัครใจ ส่วนการประดับไฟนั้นให้มีระยะเวลาตามความเหมาะสม

2.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นําโดยหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เปิดกรวยกระทง ดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร โดยขอให้จัด ในสถานที่เฉพาะพิเศษ และดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 

การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสามารถเผยแพร่ภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวอย่างเอกสาร สำนักนายกรัฐมนตรี ทำถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 30 มิ.ย.ว่า  ในที่ประชุมครม.เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งในที่ประชุมว่า  เนื่องจากในวันที่ 28 ก.ค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 ก.ค.2563  จึงขอให้ครม.แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนก.ค.นี้  

โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม  กล่าวว่า ขอความร่วมมือครม. ข้าราชการ หน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชน ให้สวมใส่เสื้อสีเหลืองตลอดทั้งเดือนนี้  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 ก.ค. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.เป็นต้นไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะหยุดชดเชยสงกรานต์ 27 ก.ค. 63

ครม.อนุมัติใช้ "มอเตอร์เวย์" ฟรี 6 วันรวด 3-8 ก.ค. สนับสนุนวันหยุดยาว

เช็ก "วันหยุดกรกฎาคม 2563" อัปเดตล่าสุดที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง