กรุงเทพประกันชีวิตเสนอขายกรมธรรม์ผ่านแอพฝ่าโควิด

07 พ.ค. 2563 | 04:31 น.

กรุงเทพประกันชีวิตพัฒนาระบบเสนอขายกรมธรรม์ผ่านแอพ เพิ่มความอุ่นใจ สะดวก ปลอดภัยจากโควิด-19 ให้ลูกค้าและตัวแทนประกันชีวิต

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)หรือบีแอลเอ  เผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

กรุงเทพประกันชีวิตจึงได้พัฒนาเครื่องมือ  เพื่อช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของบริษัท  สามารถทำการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผ่านระบบดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการของกรุงเทพประกันชีวิต ด้วยระบบบีแอลเอ สมาร์ท แอพพลิเคชัน การทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confirmation) ซึ่งเป็นการขายประกันภัยเฉพาะกิจในช่วงนี้  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความต้องการทำประกัน ซึ่งรวมถึงประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตประเภทมีเงินปันผล

“ระบบดิจิทัล บีแอลเอ สมาร์ท แอพพลิเคชัน การทำประกันภัยด้วยระบบเสียง (BLA Smart Application : Online Voice Confirmation) จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการนำเสนอความคุ้มครอง การยืนยันทำประกันภัย การส่งเอกสารเพื่อทำประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัย และการรับความคุ้มครองผ่านทาง SMS หรือ E-mail โดยลูกค้าเพียงยืนยันตกลงการทำประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์  และส่งเอกสารทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) 

ลดการเดินทางออกจากบ้านและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด รวมถึงการติดโรคโควิด-19 ในช่วงวิกฤตินี้ได้ ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้กรุงเทพประกันชีวิตมั่นใจว่า จะเพิ่มความสะดวก ปลอดภัย และใช้งานง่าย สำหรับตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมถึงสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ขอเอาประกันอีกด้วย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  Line @BangkokLife หรืออีเมล [email protected] ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพประกันชีวิต #สู้ไปด้วยกัน #StaySafe #FightTogether