18 เมษายน 2021

GGC เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 ไม่มีกำหนด

30 Mar 2020 16:35 น.
อ่าน 163 ครั้ง

GGC เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 ไม่มีกำหนด

GGC เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ไม่มีกำหนด พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ยันไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท


นายวิทูร  ซื่อวัฒนากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ใน  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ณ เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์  ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โดยรวมของประเทศจะคลี่คลาย จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดขึ้นใหม่อีกครั้ง และการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

GGC เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 ไม่มีกำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 204.7 ล้านบาท โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 10% จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 10/90 ของเงินปันผล ตามมาตรา 47ทวิของประมวลรัษฎากร และจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีจำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น
 สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รอบนี้  เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท แล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

GGC เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 63 ไม่มีกำหนด

“คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุม (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยระบุว่าตามที่คณะกรรมการบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญจากเดิมเป็น เดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์  ชั้น 6 อาคารซี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์  555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ และได้มีการแจ้งมาตราการเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) นั้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ที่ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งได้สั่งปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุมเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง  จึงได้ทำการเลื่อนการประชุมดังกล่าว”

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend