ไตรมาส 3 “ซีพี ออลล์” โกย 1.4 แสนล้าน

17 พ.ย. 2562 เวลา 10:05 น.1.9k

“ซีพี ออลล์” เผยผลประกอบการไตรมาส 3  มีรายได้ 1.41 แสนล้านบาท  เพิ่มขึ้น 8.2%  มีกำไรสุทธิ 5,612 ล้านบาท เติบโต  8.3%

 

นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial Officer บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า ในไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 141,072 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น  8.2%  มีกำไรสุทธิ 5,612 ล้านบาท  เติบโต 8.3%  โดยปัจจัยหลักที่ทําให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นมาจากรายได้การขายสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ รวมถึงธุรกิจศูนย์จําหน่ายสินค้าระบบสมาชิกแบบชําระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ สยามแม็คโครซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทในการนําเสนอสินค้าและบริการได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม รวมถึงการขยายสาขาเพื่อรองรับกับการพัฒนาวิถีการดําเนินชีวิตของลูกค้าและให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก

ไตรมาส 3 “ซีพี ออลล์” โกย 1.4 แสนล้าน

สำหรับผลประกอบการที่เติบโตต่อเนื่องของบริษัท มาจากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคมและชุมชน ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ซีพี ออลล์ ได้มอบเงินในโครงการ ลดวันละถุง...คุณทำได้จากการเชิญชวนให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเงิน 20 สตางค์ต่อถุง นำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งได้รับการตอบรับและความร่วมมือจากลูกค้าทั่วประเทศเป็นอย่างดียิ่ง  รวมเป็นจำนวนเงินบริจาค  57 ล้านบาท 

ไตรมาส 3 “ซีพี ออลล์” โกย 1.4 แสนล้าน

 

 

พร้อมเดินหน้าโครงการ ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2” โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข มอบเงินจำนวน 77 ล้านบาท สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลในชุมชนและโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร รวม 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้ง 2 เฟส ซีพี ออลล์ ได้เปลี่ยนถุงพลาสติกเป็นเงินรวมกว่า 134 ล้านบาท  เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีต่อไป 

แท็กที่เกี่ยวข้อง