คุณอยากให้ใครสร้างบ้านให้คุณ? Deep Generalists หรือ Adaptable Specialists?

16 ต.ค. 2562 | 04:20 น.

Thansettakij เว็บไซต์ข่าวฐานเศรษฐกิจ ผนวกไลฟ์สไตล์ Start up SMEs อสังหาริมทรัพย์ การเงิน การลงทุน การตลาด เศรษฐกิจ เทคโนโลยี Breaking News อัพเดตข่าวล่าสุดที่นี่

 

คอลัมน์ เศรษฐเสวนา จุฬาฯ ทัศนะ โดย ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล้ย

หน้า 7 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,514 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562

 

เมื่อสัปดาห์ก่อน ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเป็นหนึ่งใน Panelist ของงาน Social Innovation in Action ที่จัดโดยนิตยสารข่าว The Economist โดยผู้เขียนได้ถูกเชิญไปพูดในประเด็นทักษะที่จำเป็นของแรงงานรุ่นใหม่ ในยุคที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และมี Innovation ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา

ประเด็นหนึ่งที่ได้มีการถกกันคือเรื่องของการที่ Generalists อาจจะเป็นที่ต้องการมากกว่า Specialists ในยุคที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและองค์กรต้องการคนที่มีทักษะหลายอย่าง ซึ่งต่างจากในอดีตที่คนส่วนใหญ่ต้องการ Specialists ที่รู้จริงเป็นเรื่องๆ ไป โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้จะมีการพูดถึงคำว่า Deep Generalists ค่อนข้างเยอะ คือการเป็น Generalists ที่มีความรู้ค่อนข้างลึกในด้านต่างๆ

แม้ผู้เขียนจะเห็นด้วยว่าการเป็น Deep Generalists เป็นเรื่องดี แต่ผู้เขียนมองว่าในหลายๆ ครั้งการมีความรู้ที่ลึกเฉพาะด้านหรือการเป็น Specialists ก็เป็นสิ่งจำเป็น ลองนึกภาพดูว่าถ้าหากคุณอยากได้คนมาสร้างบ้านให้ ก็คงอยากได้คนที่อย่างน้อยเรียนจบวิศวกรรมโยธาและมีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพ หรือหากคุณมีความจำเป็นต้องรับการผ่าตัด ก็คงอยากได้คนจบแพทย์ศัลยกรรมและมีใบประกอบโรคศิลปะ นอกจากนี้การทำวิจัยเชิงลึกในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะทำให้สังคมค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆได้ ยังต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะเชิงลึกอยู่


 

หากแต่ว่าการเป็น Specialists เฉยๆอาจจะไม่เพียงพอ แต่ควรเป็น Adaptable Specialists คือการเป็น Specialists ที่ปรับตัวได้ไว เรียนรู้สิ่งต่างๆ และเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรอบตัว หมั่นปรับปรุงทักษะของตัวเองเสมอๆ เช่น วิศวกรโยธา ก็ควรรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างตึก การสร้างเมือง การสร้าง Smart City รวมไปถึงประเด็นทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนหมอผ่าตัด ก็ควรรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด การใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัยโรค รวมถึงประเด็นนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียนเลยลองถามผู้ฟังในห้อง (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูง) ว่าหากต้องเลือกจ้างพนักงานจะเลือกพนักงานแบบไหน แบบ Deep Generalists หรือ แบบ Adaptable Specialists ปรากฏว่าคำตอบเป็นครึ่งๆ คือประมาณครึ่งหนึ่งของห้องเลือก Deep Generalists และอีกครึ่งหนึ่งของห้องเลือก Adaptable Generalists แสดงว่าผู้บริหารไม่ได้ต้องการจ้าง Deep Generalists ไปเสียทั้งหมด ยังมีถึงครึ่งหนึ่ง (อย่างน้อยในห้องสัมมนาวันนั้น) ที่ยังให้ความสำคัญกับทักษะเฉพาะทาง ที่เป็นลักษณะ Adaptable Specialists

จริงๆ แล้ว คำตอบอาจจะขึ้นอยู่กับว่างานนั้นเป็นงานประเภทไหน อยู่ในอุตสาหกรรมไหน หากงานนั้นเป็นงานแนวให้คำปรึกษาธุรกิจโดยมีลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาจจะเป็นไปได้ว่าทักษะแบบ Deep Generalists อาจจะเหมาะสม แต่หากงานนั้นเป็นงานแนวที่ต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคที่ยากและเฉพาะ เช่น วิศวกรหรือแพทย์ ทักษะแบบ Adaptable Specialists น่าจะเหมาะสมกว่า

ถ้าให้สรุปความเห็นของผู้เขียนคือ ในโลกอนาคตคงจะเป็นสังคมที่มีทั้ง Deep Generalists และ Adaptable Specialists อาศัยอยู่ร่วมกัน จะมีคนกลุ่มไหนมาก กว่าก็คงขึ้นกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมและความต้องการใน ยุคนั้นๆ

แต่ที่แน่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Deep Generalists หรือ Adaptable Specialists ทุกคนต้องปรับตัวเร็ว เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และหมั่นพัฒนาทักษะของตัวเองตลอดเวลา

 

คุณอยากให้ใครสร้างบ้านให้คุณ?  Deep Generalists หรือ  Adaptable Specialists?