“รมว.ดีอี” สั่งการ “ดีป้า” เร่งพัฒนา Thailand Digital Valley ก้าวสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน

22 ส.ค. 2562 เวลา 11:05 น.1.2k

    นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เร่งดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมดิจิทัล เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นดิจิทัล ฮับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการพัฒนาโครงการ “Thailand Digital Valley”

    สำหรับ Thailand Digital Valley เป็นโครงการเร่งด่วนที่ขับเคลื่อนโดยดีป้า ร่วมกับภาคเอกชน และภาคการศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 30 ไร่ของเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลประเทศไทย (Digital Park Thailand) ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเฟสที่ 1 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง Thailand Digital Valley นั้นเพื่อเป็นการดึงดูด สร้างแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนใน Digital Park Thailand

 

    ด้านดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ ดีป้า กล่าวว่า เป้าหมายของ Thailand Digital Valley คือ การพัฒนาระบบนิเวศน์ที่เข้มแข็ง เอื้อต่อการลงทุน โดยเชื่อมโยงบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ทั้งในสาย IoT, Data Science, AI, Robotics, 5G และ Cloud เข้ากับ Digital Startup ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น FinTech, AgriTech, TourismTech, HealthTech, EdTech และ GovTech เพื่อให้เกิดการรังสรรค์เทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจิทัล ก่อนนำไปสู่การทดสอบ ทดลอง และก้าวเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ต่อไป

“รมว.ดีอี” สั่งการ “ดีป้า” เร่งพัฒนา Thailand Digital Valley ก้าวสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน

  นอกจากนี้ Thailand Digital Valley จะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค อีกทั้งช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน ไม่น้อยกว่า 30,000 ตำแหน่งในอนาคต

   ทั้งนี้ Thailand Digital Valley ถูกจัดสรรพื้นที่ออกเป็น 5 อาคาร ประกอบด้วย อาคารสำนักงาน อาคารไอโอที 1 (Digital Startups and Co-Working Space Center) อาคารไอโอที 2 (Digital Innovation and Co-Creation Center) อาคารไอโอที 3 (Digital Edutainment Complex) และอาคารไอโอที 4 (Digital Global Connect)

“รมว.ดีอี” สั่งการ “ดีป้า” เร่งพัฒนา Thailand Digital Valley ก้าวสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง