19 ตุลาคม 2019

หนุนเสบียงอาหารสัตว์เหยื่อประสบภัยแล้งอีสานใต้

30 Jul 2019
อ่าน 1024 ครั้ง

วันที่ 30 ก.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ได้มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประสานงานการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่คาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทางด้านปศุสัตว์ฃ

“จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้อ-กระบือ มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนและสร้างการรับรู้ที่ดีในการเตรียมสำรองพืชอาหารสัตว์ให้เพียงพอ ในกรณีที่ภัยแล้งลุกลาม เพื่อป้องกันและบรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้”

นอกจากนี้ยังได้สั่งการหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศเตรียมความพร้อม รับมือการเกิดภัยแล้ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่รวมถึงผลผลิตของสัตว์ของเกษตรกร ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรองรับปัญหา โดยมีมาตรการสำคัญ 4 ด้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายละเอียด ประกอบด้วย

1. ด้านการจัดทำระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยแล้งด้านปศุสัตว์ 2.ด้านการเตรียมความพร้อม (ก่อนเกิดภัย) มีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านปศุสัตว์ ปี 2562 ดังนี้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร การปลูกและการใช้ประโยชน์พืชอาหารสัตว์ทางเลือกที่มีให้ท้องถิ่นนั้น ๆ  มีการสำรองเสบียงสัตว์ มีเสบียงสัตว์สำรอง 331,007.02 ตัน โดย ในคลังเสบียงของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ทุกแห่ง 32 แห่ง มีเสบียงสัตว์ 6,587.32 ตัน ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 55 แห่ง มีเสบียงสัตว์ 190 ตัน และเกษตรกร จำนวน 482 ราย ได้เตรียมความพร้อมด้านเสบียงสัตว์ 324,229.7 ตัน

จัดเตรียมถุงยังชีพสำหรับสัตว์ เบื้องต้น 3,000 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วยยา วิตามินและเวชภัณฑ์  สำหรับการลดความเครียดและบำรุงร่างกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  สำรองยาและเวชภัณฑ์ ดูแลสุขภาพสัตว์ ประจำสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เขต   หน่วยเคลื่อนที่เร็ว รวม 119 หน่วย 357 คน พร้อมช่วยด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ การลำเลียงและขนย้ายเสบียงสัตว์ไปให้ความช่วยเหลือ พร้อมยานพาหนะ จำนวน 204 คัน และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมไว้สูงสุด เพื่อเป็นกำลังเสริมในการประสานกับปศุสัตว์จังหวัด

3 ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (ขณะเกิดภัย) จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ระดับกรม หรือ War Room มีอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ประสานการปฏิบัติงาน ประเมินความต้องการและความเสียหาย ที่สำคัญคือ หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย และประเมินผลกระทบเบื้องต้น

4 ด้านการฟื้นฟูและเยียวยา (หลังเกิดภัย) สำรวจและประเมินความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือ (เป็นเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) อย่างเร่งด่วนภายใน 60 วัน ตลอดจนการช่วยเหลือฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มีเกษตรกรด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 216 ราย โดยเป็นโค 1,500 ตัว ในพื้นที่ 2 จังหวัด 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ช่วยเหลือแจกเสบียงสัตว์ 13,600 กิโลกรัม นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทุกหน่วย เร่งรัดการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในการป้องกันดูแลปศุสัตว์ของตนเอง ทั้งนี้ หากเกษตรกรรายใดที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง สามารถแจ้งความประสงค์และติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร.02-6534553 ,02-6534444 ต่อ 3315 หรือแจ้งข้อมูลในแอพพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่สามารถดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือได้ทุกระบบ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันที

 
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij