พุ่งกว่า 4 แสนล้าน! พณ.มั่นใจสงครามการค้ารอบใหม่ ไม่กระทบค้าชายแดน

29 พ.ค. 2562 เวลา 6:28 น.900

พาณิชย์มั่นใจสงครามการค้ารอบใหม่ ไม่กระทบการค้าชายแดน หลังยอดการค้าชายแดน 4 เดือนแรกของปีนี้พุ่งกว่า 4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% สวนทางการส่งออกภาพรวมที่ชะลอลง

 

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทยในช่วง 4 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-เม.ย.) มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 450,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 2.61% แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่ากว่า 250,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.43% และนำเข้ามูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.15% เกินดุลการค้า 54,324.82 ล้านบาท

อดุลย์ โชตินิสากรณ์

โดยการค้าชายแดน มาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย มีมูลค่ากว่า 185,000 ล้านบาท ลดลง 0.70% เพราะได้รับผลกระทบจากความยืดเยื้อของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ซึ่งกระทบต่อปริมาณการส่งออกยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง ประกอบกับปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย จากปัญหาฝนตกชุกในพื้นที่ ซึ่งกระทบต่อมูลค่าการค้าโดยรวม ขณะที่การค้าชายแดนด้าน สปป.ลาว มีภาวะหดตัวลง เนื่องจากจีนเข้ามาลงทุนในสปป.ลาว มากขึ้น ทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มน้ำมันดีเซล รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล็กและเหล็กกล้า และสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรอื่นๆ มีการชะลอตัวลง ส่วนด้านเมียนมา มีการนำเข้าสินค้าทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค และกัมพูชา มีการส่งออกเครื่องดื่มได้เพิ่มขึ้น รวมถึงรถจักรยานยนต์ รถยนต์และส่วนประกอบ

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสถานการณ์สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลก แต่เมื่อพิจารณาจากมูลค่าการค้าชายแดนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่าไทยสามารถปรับตัว และใช้วิกฤติทางการค้าเป็นโอกาสที่จะขยายการค้าชายแดนได้เพิ่มมากขึ้น โดยกรมฯ เชื่อมั่นว่าการค้าชายแดน-ผ่านแดนของไทยสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้าผ่านแดนไปยังจีนตอนใต้ ที่มีมูลค่าการค้าขยายตัวสูงขึ้นมากถึง 59.8 % จากสินค้าผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง และจากการที่จีนได้มีมาตรการทางการค้าตอบโต้สหรัฐฯ จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะสามารถส่งสินค้าไปยังจีนเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ อาทิ เนื้อสุกร เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง