กกต. แจ้งยุติรายงานผลคะแนนที่ 94% คนใช้สิทธิ์ 35 ล้าน บัตรเสีย 1.99 ล้าน

25 มี.ค. 2562 เวลา 3:12 น.1.4k

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผ่านระบบรายงานการเลือกตั้งออนไลน์ ว่า เนื่องจากข้อ 169 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 กำหนดว่า ให้แสดงผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกินร้อยละ 95 ดังนั้น จึงขอยุติการรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ไว้ที่ร้อยละ 94% ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. จะรายงานผลการเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการต่อไป

โดยพบว่า มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 35.4 ล้านคน จากจำนวน 51 ล้านคน เป็นผู้ชาย 16.3 ล้านคน ผู้หญิง 18.4 ล้านคน มีบัตรดี 32.8 ล้านใบ บัตรเสีย 1.99 ล้านใบ บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 5.2 แสนใบ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง