svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผังเมืองใหม่อีอีซี ลดพื้นที่เกษตร 4 แสนไร่

30 มกราคม 2562
ผังเมืองอีอีซีใหม่ แล้วเสร็จเม.ย.นี้ พร้อมนำเข้าสู่ครม.เห็นชอบ เพิ่มพื้นที่รองรับลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็น 4 แสนไร่ โดยลดพื้นที่เกษตรที่ไม่ก่อประโยชน์ลงมา 4 แสนไร่ รองรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษในอนาคต จากปัจจุบันมีแล้ว 21 แห่ง พื้นที่ 8.67 หมื่นไร่

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(กพอ.) มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่างแรกของผังเมืองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นที่ชลบุรีและระยองไปแล้ว ซึ่งไม่มีปัญหาประชาชนเห็นด้วย ขณะที่การรับฟังความคิดเห็นในจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพื่อให้ผังเมืองแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้ และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป จากระยะเวลาที่กำหนดไว้ที่ต้องแล้วเสร็จในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 TP5-3439-B

โดยผังเมืองของ 3 จังหวัด เดิมกำหนดการใช้พื้นที่ภาพรวมไว้ 8.29 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง 11% หรือราว 9.1 แสนไร่ พื้นที่อุตสาหกรรม 3.4% หรือ 2.81 แสนไร่ เกษตรกรรม 68% หรือราว 5.63 ล้านไร่ และอนุรักษ์ป่าไม้ 10% หรือราว 8.29 แสนไร่ รวม 7.65 ล้านไร่ ส่วนอื่นๆ ที่เหลือ เช่น แหล่งนํ้า 2.48 แสนไร่ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ส่วนผังเมืองที่วางใหม่จะมีพื้นที่ชุมชนเมืองเพิ่มขึ้นอีก 5% เป็น 16% หรืออยู่ที่ 1.33 ล้านไร่ อุตสาหกรรมเพิ่ม 1.49% เป็น 4.89% คิดเป็นพื้นที่ 4.06 แสนไร่ หรือเพิ่มขึ้น 1.25 แสนไร่ เกษตรกรรมลดลง 5% เหลือ 63% หรือลดลงมาอยู่ที่ 5.22 ล้านไร่และพื้นที่อื่นๆ ลดลง 1.8% หรือราว 1.49 หมื่นไร่

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันพื้นที่เพื่อกิจการอุตสาหกรรมได้มีการประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมแล้ว 21 แห่ง รองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง จังหวัดชลบุรี 11 แห่ง และจังหวัดระยอง 9 แห่ง รวมพื้นที่เขตส่งเสริม 8.67 หมื่นไร่ และกำลังจะประกาศเพิ่มอีก 4 แห่ง อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 3 แห่ง และชลบุรี 1 แห่ง พื้นที่รวม 3,063 ไร่ ดังนั้น จะมีเขตส่งเสริมฯ 25 แห่ง รวมพื้นที่ 8.98 หมื่นไร่

ทั้งนี้ การกันพื้นที่สำหรับภาคอุตสาหกรรมไว้กว่า 4 แสนไร่ รวมถึงลดพื้นที่การเกษตรลงมานั้น จะไม่กระทบต่อการใช้พื้นที่การเกษตรเพราะบางพื้นที่ทำการเกษตรไม่คุ้มค่า ผลผลิตต่อไร่ตํ่า หากสามารถนำมาพัฒนาเป็นเมืองใหม่หรือภาคอุตสาหกรรมจึงไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเกิดขึ้น 090861-1927-9-335x503-8-335x503-13-335x503

อีกทั้ง เพื่อเป็นการรองรับการใช้ที่ดินระยะ 20 ปีข้างหน้า ตามแผนพัฒนาอีอีซี ที่มีการประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมรายสำคัญภายในระยะ 5 ปี มีความต้องการพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 2 หมื่นไร่ ซึ่งอาจจะมีการประกาศส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอีกได้

หน้า 5 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3439 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มกราคม 2562 ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว