15 ตุลาคม 2019

บีทีเอสแจงมาตรการคืนค่าโดยสารกรณีล่าช้า

05 Jul 2018
อ่าน 177 ครั้ง
บีทีเอสแจงมาตรการคืนค่าโดยสารกรณีล่าช้า

1. สิ่งที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่แล้ว คือ
บัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว(Single Journey Ticket) ผู้โดยสารที่ได้รับตั๋วโดยสารกลับไปในช่วงที่เกิดความล่าช้า จะสามารถนำบัตรโดยสารมาใช้เดินทางได้ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ออกบัตร หากในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการใช้บัตรดังกล่าวเดินทางในระบบ สามารถนำบัตรโดยสารดังกล่าวมาขอคืนเงินค่าโดยสารได้

บัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด

บัตรโดยสารบีทีเอสประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด

bts1

2. กรณีล่าช้าในช่วงวันที่ 25 -27 มิถุนายน 2561 บีทีเอสกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการคืนค่าโดยสาร กรณีที่เกิดความล่าช้าในช่วงวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 โดย
บัตรโดยสารประเภทตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) ผู้โดยสารที่ได้รับตั๋วโดยสารกลับไปในช่วงที่เกิดความล่าช้า สามารถนำบัตรโดยสารมาใช้เดินทางได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร หากในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางในระบบ สามารถนำบัตรโดยสารดังกล่าวมาขอคืนเงินค่าโดยสารได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) ผู้โดยสารที่ใช้บัตรในช่วงที่เกิดความล่าช้าในช่วงวันที่ 25-27มิถุนายน 2561 สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว

บัตรโดยสารบีทีเอส ประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) ผู้โดยสารที่มีเที่ยวเดินทางคงเหลือในช่วงที่เกิดความล่าช้า ในช่วงวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2561 สามารถมาขอรับเที่ยวเดินทางพิเศษ จำนวน 6 เที่ยว

ทั้งนี้ทางบีทีเอสได้กำหนดเงื่อนไขอีกว่า
1 ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาติดต่อขอรับการเติมเที่ยวเดินทางพิเศษได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารสถานีบีทีเอสทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 7 - 31 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น และสามารถใช้เดินทางได้ภายใน 45 วันนับจากวันที่มาเติมเที่ยวพิเศษ และจะมีอายุการใช้งานอีก 30 วันนับจากการใช้เที่ยวพิเศษเดินทางครั้งแรก

โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6

3. สิ่งที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มเติมในกรณีมีการประกาศเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้าเกิน 30 นาที ซึ่งไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย
บัตรโดยสารประเภท ตั๋วเที่ยวเดียว (Single Journey Ticket) ผู้โดยสารสามารถนำบัตรโดยสารมาขอคืนเงินค่าโดยสารได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วภายในวันเดียวกัน หรือ ขอรับบัตรโดยสารกลับไป โดยสามารถนำมาใช้เดินทางได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ออกบัตร

บัตรโดยสารประเภทแบบเติมเงิน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้สูงอายุ (Rabbit Card) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเงินค่าโดยสาร ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด

บัตรโดยสารบีทีเอส ประเภทเที่ยวเดินทาง 30 วัน สำหรับบุคคลทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา (30-day Pass) บัตรโดยสารจะไม่ถูกตัดเที่ยวเดินทาง ในกรณีที่เกิดความล่าช้า โดยผู้โดยสารจะต้องออกประตูที่เจ้าหน้าที่สถานีกำหนด และ บริษัทฯ จะพิจารณาให้เที่ยวเดินทางพิเศษจำนวน 2 เที่ยวต่อวันที่เกิดความล่าช้า

อีกทั้งเปิดตัว Application “BTS SkyTrain” ซึ่งจะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฟ้าบีทีเอสรวมทั้งแจ้งเหตุขัดข้องในการเดินรถ เพื่อให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าและสามารถวางแผนการเดินทางได้ โดยคาดว่า Application จะพร้อมใช้งานวันที่ 1 สิงหาคม 2561

e-book-1-503x62


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij